Slappe bodem: ontwerp en beheer

€ 1.150 excl. btw
2 dagen
Cursus
6 KE/PE-punten Constructeursregister

Leer om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

We staan voor de uitdaging om gebieden met een slappe bodem duurzaam te ontwikkelen. Hier spelen onzekerheden met klimaatverandering en bodemdaling een rol. De schade door bijvoorbeeld bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, kabels en leidingen, en gebouwen. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beheerst. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de nieuwe Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen, in stedelijk én landelijk gebied. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijg je meer handvatten met welke aspecten je rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

 • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
 • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
 • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
 • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
 • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
 • heb je meer inzicht in de raakvlakken met grondwaterbeheer, in zowel droge als natte perioden;
 • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

 • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
 • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.

Cursusleiders

 • Geotechniek

  dr.ir. Ellen Tromp

  Deltares

  “Met het delen van kennis rondom slappe bodem en de interactie tijdens de cursus willen we zaadjes planten bij de cursisten om de kennis daadwerkelijk te verinnerlijken en toe te laten passen in hun dagelijkse werk.”

 • ir. Patricia Ammerlaan

  Royal Boskalis Westminster N.V.

Deze cursus wordt beoordeeld met een

8,4

Programmamanager

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Veelgestelde vragen

Geen startdatum bekend

Er is nog geen startdatum bekend. Geen zorgen, je kunt je nu inschrijven op onze interesselijst. We informeren je direct zodra er een nieuwe datum is gepland.

Inschrijven interesselijst
 • "Leerzame cursus, waarbij de theorie met de juiste diepgang en snelheid werd behandeld. Waarna veel aandacht werd gegeven aan de praktische aanpak van problemen tav de slappe bodem."
  Cursist werkzaam bij een bouwbedrijf
 • "Zeer leerzaam. Inhoudelijk erg interessant."
  Barry van der Maaten
  Stedin
 • "Ik vond het goed dat vanuit meerdere invalshoeken de problematiek van zettingen beschouwd en toegelicht werd."
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
 • "Erg fijn, leerzaam en geen stijf gebeuren! Wat ik goed vond was de openheid en ruimte voor vragen."
  Ashieq Kanhai
  Gemeente Utrecht
 • "Goed om mijn kennis weer op te halen. Het leek goed behapbaar te zijn, ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met de achterliggende theorie."
  Daan van Nie
  Boskalis B.V.
 • "Ik vond het een hele leerzame cursus. De verschillende onderwerpen die werden behandeld hebben me meer inzicht gegeven waarmee er allemaal rekening gehouden moet worden, indien je projecten uitvoert en/of aan de slag gaat met ontwerpen op een slappe ondergrond."
  Vanisha Ramphal
  IV-Infra B.V.
 • "De cursus was erg informatief, ik heb er uit gehaald wat ik er van verwacht had."
  Cursist werkzaam bij een advies en ingenieursbureau
 • "Goede cursus voor introductie van problemen in de slappe bodem."
  Arjan Smorgenberg
  Rotterdam Engineering
 • "Interessante en bruikbare informatie, direct toepasbaar."
  Doreen van ’t Spijker
  D. van ’t Spijker Consultancy

Onze corporate partners

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.