Integraal riviermanagement

€ 1.995 excl. btw
4 dagen
Cursus

Leer over de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen. Met speciale aandacht voor de belangen van sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

Rijk en regio in regie

Er zijn grote opgaven in het rivierengebied: aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, het faciliteren van scheepvaart, een duurzame zoetwatervoorziening en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en natuur, ook bij lange perioden van droogte. Deze opgaven van Rijk en regionale overheden interacteren met elkaar.

Het riviersysteem is een complex en dynamisch systeem, dat wordt beïnvloed door zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen. De rivieren zijn echter uit balans: op de Rijntakken schuurt het zomerbed uit en slibben de uiterwaarden op, waardoor scheepvaart, zoetwatervoorziening en natuur worden geschaad. Op de Maas is de ruimte schaars, nauwelijks meer sediment in beweging en de laagwaterafvoer onnatuurlijk grillig, met problemen voor waterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart tot gevolg.

De verschillende rivierfuncties stellen verschillende eisen aan de rivier, die niet altijd eenvoudig te verenigen zijn. Het programma Integraal riviermanagement voorziet in een integrale aanpak. In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

Het riviersysteem leren begrijpen

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je de historie van de Nederlandse riviersystemen
 • Begrijp je het systeemgedrag van de Rijn, Maas en Rijn-Maasmonding in relatie tot morfologie, sedimentbeheer, waterbeheer, natuur en scheepvaart
 • Ken je het beleid, beheer en mogelijke maatregelen om knelpunten op te lossen
 • Kun je uitleggen welke belangen en eventuele spanningen er bestaan tussen de verschillende functies
 • Ken je de opgaven en mogelijke maatregelen, inclusief interactie tussen verschillende maatregelen
 • Begrijp je de samenhang in aanpak van de rivieropgaven: integraal riviermanagement
 • Snap je de inhoud en filosofie van het programma Integraal riviermanagement
 • Ken je de actuele stand van zaken van nieuwe kennis en kennisvragen

Bedoeld voor

Medewerkers van ministeries (I&W, LNV), Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, adviesbureaus en aannemers.

Cursusleiders

 • ir. Hermjan Barneveld

  HKV lijn in water BV
 • drs. Evelien van Eijsbergen MSc

  RWS Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Deze cursus wordt beoordeeld met een

8,8

Programmamanager

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Veelgestelde vragen

Geen startdatum bekend

Er is nog geen startdatum bekend. Geen zorgen, je kunt je nu inschrijven op onze interesselijst. We informeren je direct zodra er een nieuwe datum is gepland.

Inschrijven interesselijst
 • "Goede brede cursus om cursisten te betrekken in integraal rivier management. Het was zowel voor de leek als ervaren adviseur goed te volgen, en de opbouw hielp hier enorm bij. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan t.a.v. morfologie en scheepvaart. Het helpt echt bij IRM beter begrijpen en het pad wat er gevolgd wordt!"
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling
 • "Nuttig en verrijkend; ik heb echt nieuwe kennis opgedaan. Het aantal colleges/presentaties was wel veel. Wat ik goed vond was de verscheidenheid aan invalshoeken waarmee IRM werd benaderd."
  Erwin Engelman
  Provincie Noord-Holland
 • "Alle onderwerpen langs de rivier kwamen voorbij, musthave voor het werk in de rivier."
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstantie
 • "Ik vond de blik vanuit de verschillende disciplines op de opgaven goed. Het verhaal van Gaby Bollen vond ik heel sterk: niet alleen denken vanuit natuurbelang, maar ook uitdrukkelijk de hand reiken naar andere functies en samen optrekken. Erg goed!"
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstantie
 • "Heel interessant, mist af en toe interactieve onderwerpen en meer verdieping. Wat ik goed vond was dat IRM heel breed benaderd werd, daarnaast veel goede sprekers."
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstantie
 • "Heel interessant, veel nieuwe inzichten en contacten. Wat ik goed vond waren de interessante lezingen, veel afwisseling en de brede blik. "
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureaus
 • "Voor mij was dit een fijne brede introductie en voor bepaalde onderwerpen het begin om zelf verder de diepte in te duiken."
  Maartje Liefting
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • "Zeer informatief en leerzaam, definitie IRM goed gedekt met alle gastsprekers. Veel afwisseling in presentatie en onderwerpen. Dialoog kwam goed op gang."
  Cursist werkzaam bij een grondverzetbedrijf
 • "Interessant door de hoeveelheid verschillende blikken en meestal genoeg tijd voor discussies en vragen. Door die dynamiek was het een erg interessante cursus."
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureaus
 • "Ik vond de cursus onwijs interessant. Ondanks dat ik zelf al veel op het integrale vlak werk, heb ik toch nog veel bijgeleerd."
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling

Onze corporate partners

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.