Webinar

Webinar Herziening UAV-GC 2005

Wat zijn de praktijkgevolgen (top-5) bij toepassing van de herziene contractvoorwaarden

Momenteel loopt het proces om tot herziening te komen van de UAV-GC 2005. De verwachting is dat eind 2021 de herziene versie van de UAV-GC wordt gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en welke gevolgen heeft dit voor mijn projecten? Zo is de verwachting dat de § 13 komt te vervallen. Maar hoe zijn bodemaspecten dan geregeld? In dit Webinar neemt Gerard Buunk jullie mee in de belangrijkste wijzigingen.

Gerard is vanuit NL Ingenieurs lid van de pre-adviescommissie voor de herziening van de UAV-GC 2005. In zijn dagelijkse functie bij Witteveen+Bos is Gerard werkzaam als contractadviseur in de gww-sector. In dit webinar ligt de focus op de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen op de projectenpraktijk. Tevens is er de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen.

Naast een toelichting op deze wijzigingen gaan een opdrachtgever en Mark van der Meer (contractmanager bij Dura Vermeer) met elkaar in gesprek wat dit betekent voor de praktijk. En wat dit betekent voor hun rol als Opdrachtgever en Opdrachtnemer in projecten.

Programma

De volgende wijzigingen komen aan bod:

  • afstemming werkzaamheden op bodemgesteldheid (waar is § 13?)
  • verantwoordelijkheid mbt informatie
  • aansprakelijkheidsregeling
  • life cyclebenadering voor Meerjarig Onderhoud
  • kwaliteitsmanagement en communicatie

Doelgroep

  • projectleiders, projectmanagers, inkoopadviseurs, contractadviseurs- en managers, technisch adviseurs en -managers bij (semi)-overheden als gemeentes, provincies, waterschappen, nutsbedrijven, RWS, Prorail
  • tendermanagers, projectleiders, projectmanagers, contractmanagers, werkvoorbereiders bij aannemers en installateurs
  • projectleiders, projectmanagers, inkoopadviseurs, contractadviseurs- en managers bij ingenieurs- en adviesbureaus in de gww-sector, installatiesector en utiliteitsbouw

 

Bekijk het webinar terug.