Waterveiligheid

Waterveiligheid is al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van ons cursusaanbod. In onze cursussen op dit gebied leer je niet alleen de theorie, maar ook hoe je in de praktijk omgaat met uitvoering en bijvoorbeeld wetgeving. De opleidingen CGF geven je een gedegen basis in de grondmechanica en alle andere cursussen geven de meest actuele stand van zaken weer op het gebied van dijktechnologie, dijkversterkingen en belastingsituaties.

Veel van deze cursussen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de vakgroep waterbouw van de TU Delft. Daarnaast zijn er in de cursussen ook docenten betrokken vanuit de aannemerij en de keringbeheerders.

Sinds 2017 is er een nieuwe normering voor de primaire keringen in Nederland actief. Hiervoor is PAOTM betrokken bij het opleidingsprogramma implementatie nieuwe normering waterveiligheid (INNW) dat wij in opdracht van STOWA uitvoeren met onze partners Wateropleidingen en HKV Lijn in water.

Voor meer informatie en aanmelden vindt je alle afzonderlijke opleidingen en cursussen hieronder vermeld.


Waterveiligheid bestaat uit: