Kennis en kunde voor lokale overheden

Noodzaak van kwaliteitsborging neemt bij markpartijen toe

Op 29 juni heeft minister Ollongren haar brief over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer verzonden. De brief leidt tot nogal wat commotie in Den Haag.  Zowel de bouw- en woningtoezichthouders als de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waren niet te spreken over deze brief. Er zijn vele gesprekken geweest met ambtenaren van de minister, maar nog geen afspraken gemaakt over de rol van bevoegd gezag.

Samenwerken en contracteren

Toch neemt het belang en de noodzaak van kwaliteitsborging bij diverse markpartijen zichtbaar toe. De wet begint door te dringen in alle geledingen en wordt ook benoemd in gesprekken op het gebied van samenwerken en contracteren. Zowel bij gemeenten als bij bouwbedrijven.

Verschillende bouwbedrijven en gemeentes hebben hun medewerkers al aangemeld voor de opleiding Bouwbesluitdeskundige. Cursusleider Hajé van Egmond: “Het is een unieke basisopleiding die je snel inzicht geeft in het Bouwbesluit en handvatten biedt om bouwplannen integraal te toetsen aan de voorschriften, of je nu werkzaam bent bij de overheid of in de bouw.”

Ontmoeten en kennis delen

De opleiding Bouwbesluitdeskundige start gegarandeerd op woensdag 3 oktober 2018.  Het is een van de activiteiten waarmee PAOTM alle betrokken partijen helpt met de nieuwste kennis en kunde op het vlak van techniek en management. Ook in het najaar starten weer tal van cursussen waarin PAOTM-experts gemeentes, RWS en uitvoerders elkaar ontmoeten en kennis delen.


Kennis en kunde voor lokale overheden bestaat uit: