Menu
nieuws

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) door naar Eerste Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). De nieuwe wet legt de verantwoording bij de marktpartijen in plaats van bij de overheid. De taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever worden hierdoor groter en de preventieve toets op bouwtechnische voorschriften van Bouw en Woningtoezicht komt hiermee te vervallen.

Zowel onder opdrachtgevers als opdrachtnemers is het van groot belang om het Bouwbesluit toe te kunnen passen. De post-hbo-opleiding Bouwbesluitdeskundige voorziet hierin en is ook geschikt voor adviseurs op het gebied van bouwregelgeving. De gehele opleiding beslaat 26 dagen en start op 8 maart 2017.

De  opleiding wordt in samenwerking met en onder auspiciën van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) verzorgd door PAO Techniek en Management. Meer informatie over en de mogelijkheid om aan te melden voor de opleiding Bouwbesluitdeskundige staat op deze site. Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vindt u op de site van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

 

Naar overzicht