Wat merk jij van klimaatverandering?

vr 16 september 2022

Zomerse dagrecords lijken eerder regel dan uitzondering te worden, en afgelopen zomer was de op twee na warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Wat wordt er gepubliceerd over klimaatverandering, en wat merken wij er zelf van?

Ook het laatste State of the climate rapport, gepubliceerd in september door de American Meteorological Society, bevestigt de effecten van klimaatverandering: meer weersextremen, een stijgende zeespiegel en een hogere gemiddelde temperatuur vergeleken met het 30-jarige gemiddelde. Dit is in lijn met het eerde gepubliceerde IPCC-rapport, waarin verschillende klimaatscenario’s zijn uitgewerkt. Deltares heeft het voor Europa op een rij gezet:  samengevat vormen vier punten belangrijke risico’s, namelijk toenemende hittestress, een mogelijke afnemende opbrengst van landbouw, toenemende waterschaarste en een vergroot risico op overstromingen door veranderingen in neerslagpatronen en zeespiegelstijging.

Ook in het Nederlandse rivierenlandschap zijn de gevolgen merkbaar. Door klimaatverandering kunnen lage waterstanden, in combinatie met een dalende rivierbodem, gevaren opleveren  voor het vaarverkeer. Saskia van Vuren van Rijkswaterstaat vertelt aan de NOS: “In de afgelopen honderd jaar is de rivier wel een tot twee meter gedaald, op sommige plekken zelfs drie. … Het waterpeil en het grondwaterpeil zakken. De natuur in de omgeving verdroogt daardoor. Omdat de rivierbodem niet overal zakt en ook niet overal even snel, ontstaan er ondieptes en neemt de vaardiepte af.” Een oplossing is het ophogen van het rivierbed, maar hadden we in de zomer van vorig jaar niet juist te maken met dreigende overstromingen in de Maas? Langdurige droogte afgewisseld door hevige regenbuien stellen op deze manier het Nederlandse rivierensysteem op de proef en vormen volgens het KNMI Klimaatsignaal risico’s voor Nederland. Verder zorgt een stijgende zeespiegel voor toenemende druk op onze kustverdediging. In het Deltaprogramma, waarin beschreven wordt hoe de overheid Nederland beschermt op het gebied van water, staan komende onder andere deze onderwerpen terug in de drie centrale thema’s waarin men oplossingen zoekt: ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid en zoet water.

Er wordt veel onderzoek gepubliceerd over klimaatverandering, maar hoe krijg je inzicht op de impact van gevolgen binnen jouw vakgebied? Dit kan inzichtelijk worden door het gebruik van verschillende tools. De lokale effecten van trends in klimaatverandering kan je bijvoorbeeld zelf inzien op de interactieve kaart van de klimaateffectatlas. Wil je meer weten over thema’s binnen klimaatadaptatie als gevolg van klimaattrends? Dan biedt de NAS-Adaptatietool van de Nationale klimaatadaptatiestrategie een overzicht waarin je eenvoudig kunt filteren. Of wil je meer weten over de effecten van extreme regenbuien? Dan helpt RadarTools dit inzichtelijk te maken.

Ook bij PAO Techniek en Management bieden we een cursus aan die ingaat op de gevolgen van klimaatverandering. Bij de cursus Omgaan met klimaatverandering op 16, 23 en 30 november word je bijgeschoold op het gebied van klimaatadaptatie. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over dreigingen zoals droogte en zeespiegelstijging, maar je wordt ook op de hoogte gebracht van beleidsprogramma’s en tools, zoals het Deltaprogramma en de klimaateffectatlas. Op de laatste lesdag zal je concreet aan de slag gaan met concepten en oplossingen binnen klimaatadaptatie.

Figuur 1: Infographic van Deltares dat de conclusies van het IPCC-rapport samenvat. Bron: https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/02/Klimaatverandering-gevolgen-en-oplossingen-v8.pdf

None

Deel deze pagina