Verklein risico’s van bouwprojecten met goed grondonderzoek

ma 16 april 2018

De afgelopen 2 jaar hebben wij samen met het KIVI gewerkt aan de doorontwikkeling van onze geologische cursussen. We hebben hierbij gekozen om geologie in de Nederlandse en internationale context te combineren in één cursus: Ingenieursgeologie (CGF-G). We spraken Siefko Slob (Witteveen+Bos), een van de twee cursusleiders, over het belang van goed grondonderzoek voor het succes van bouwprojecten.

Waarom heeft grondonderzoek zo’n belangrijke rol binnen bouwprojecten?

“Als er onvoldoende of ondermaats grondonderzoek wordt gedaan is het risico op onverwachte geotechnische condities of het optreden van gevaarlijke gebeurtenissen groot. Dit heeft impact op de prijs van het bouwproject. Het ontwerp wordt onterecht conservatief, en daarmee duur. Daarnaast bestaat de kans op aanvullende maatregelen of ontwerpaanpassingen tijdens het project, wat vertraging oplevert en geld kost. Grondomstandigheden zijn met goed grondonderzoek te voorzien.”

Hoe voorzie je deze grondomstandigheden vooraf?

“Je moet rekening houden met de geologische en geomorfologische geschiedenis. Met gedegen kennis en inzicht van de geologische condities ter plekke kan ten eerste een grondonderzoek veel beter en efficiënter worden ingericht en ten tweede de kans op onverwachte gebeurtenissen en geologische risico’s beter worden ingeschat.”

Kun je hier een voorbeeld van geven?

"Bij een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een dam op Kalimantan (Indonesië) deed zich karst voor die grotten had veroorzaakt. Bij de bouw van de dam zou geen meer kunnen worden gevormd, omdat al het water weg zou lopen. Zonder goed grondonderzoek zou dit mogelijk niet zijn ontdekt, met als gevolg dat de grotten met cement opgevuld zouden moeten worden. Een enorme kostenpost, met de Mosoeldam in Irak als bekendste voorbeeld.

 

Ingenieursgeologie start 6 september 2018

In de cursus leer je te denken vanuit de geologische context en weet je met welke gebiedsonderzoeken je de risico’s voor je project kunt verkleinen. Je leert de eigenschappen van gronden en gesteenten kennen en ziet hoe deze in een laboratorium getest worden. Tijdens het veldwerk in de Belgische Ardennen leer je diverse gronden en gesteenten herkennen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Deel deze pagina