Miljarden naar klimaatmaatregelen, met extra aandacht voor waterveiligheid

vr 15 oktober 2021

Om koers te houden op de 49 procent broeikasgasreductie in 2030 kondigde het kabinet tijdens Prinsjesdag een extra miljardeninvestering aan. Deze budgetverhoging voor klimaatmaatregelen gaat onder meer naar uitbreiding van subsidieregelingen voor bedrijven, tegemoetkoming van consumenten en energie-infrastructuurprojecten. Ook is er extra aandacht voor waterveiligheid, met inzet op dijkversterking, rivierverruiming, hevige neerslag en langdurige droogte.

Naast de forse maatregelen van afgelopen jaren is er extra inspanning nodig om het doel van 49 procent broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen, zo stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in hun toelichting. De investering van 6,8 miljard euro is gericht op klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. Hiermee moeten Nederlanders in staat worden gesteld een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het land, blijft de uitvoering van het klimaatakkoord op tempo en gaat de CO2-uitstoot versneld omlaag. Als onderdeel van deze investering zijn subsidies voor een tweetal toekomstige energie-infrastructuurprojecten ook meegenomen.

In het kader van ‘een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland’ reserveert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2022 in totaal 3,6 miljard euro. Binnen deze investering is er extra aandacht voor waterveiligheid. De wateroverlast in Limburg in juli en het recente klimaatrapport van het IPCC onderstrepen de noodzaak om Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van extreem weer, zo licht het ministerie toe. Naast dijkversterking en rivierverruiming wordt verder onderzocht hoe Nederland kan worden voorbereid op hevige neerslag. In het kader van langdurige droogte steekt IenW via het Deltafonds 100 miljoen euro extra in maatregelen voor klimaatbestendige zoetwatervoorziening.

Ben jij betrokken bij klimaatadaptatie? In onze cursus Omgaan met klimaatverandering (10, 17 november en 2 december 2021) leer je hier succesvol mee aan de slag te gaan, op basis van de nieuwste stand van zaken rond klimaatdreigingen. Na afloop ben je volledig op de hoogte van de omvang, tijdschalen en onzekerheden van watergerelateerde fysieke dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook heb je landelijk en lokaal beleid inzichtelijk en ken je nieuwe oplossingen en concepten voor klimaatadaptatie.

None

Deel deze pagina