Aardgasvrij, maar met welke techniek?

ma 16 december 2019

Als toelichting op hun Leidraad Transitievisie Warmte rondde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun tour langs de provincies afgelopen week af. De aardgasvrije warmtestrategieën zijn met deze Leidraad technisch en financieel in beeld gebracht voor gemeenten. Met die kennis bekijken zij welke wijken het eerst van het gas af gaan.

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen gasvrij zijn gemaakt, als bijdrage aan de halvering van broeikasgassen die volgens het Klimaatakkoord moet zijn bereikt. Met de Leidraad kan elke gemeente of geïnteresseerde burger voor elke Nederlandse wijk zien welke van de vijf opties de goedkoopste is. Gemeenten bepalen met welke wijken ze gaan beginnen. Eind 2021 moet elke stad of dorp in hun Transitievisie Warmte het tijdpad aangeven.

‘De Leidraad geeft de financiële consequenties van alle opties, maar de gemeenten kennen de lokale situatie natuurlijk veel beter’, aldus Nico Hoogervorst (PBL) recentelijk in het NRC. ‘Zij weten dat bijvoorbeeld de straat over een paar jaar toch open moet voor de nieuwe riolering en dan kan direct een warmtenet worden aangelegd.’ Alle aardgasvrije warmtestrategieën zijn geïnventariseerd door het PBL, maar de gemeenten moeten uiteindelijke zelf de keuze maken.

In aanloop naar een nieuwe versie van de Leidraad zijn gemeenten opgeroepen om hun data over warmtebronnen, en buurten die niet doorgerekend hoeven worden, begin 2020 op te sturen naar het PBL. De nieuwe Leidraad, die komend voorjaar verschijnt, wordt met deze ‘verrijkte’ data nog bruikbaarder voor het maken van afwegingen die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte van elke gemeente.

De warmtetransitie is complex. Er zijn veel betrokken partijen, waarbij afstemming noodzakelijk is op alle niveaus. Ben jij hierbij betrokken als projectleider of adviseur van gemeente, provincie of adviesbureau? Schrijf je dan in voor onze cursus Aanpak aardgasvrije wijken, om de stappen van startanalyse naar realisatie weloverwogen te kunnen maken.

Deel deze pagina