Cursus

Macrostabiliteit en piping voor waterkeringen

Schematiseren faalmechanismen voor veiligheidsanalyses

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang.

De geologische kennis en de resultaten uit de sonderingen en boringen  kunnen gecombineerd worden in scenario’s die de mogelijke variatie in de ondergrond beschrijven (Stochastische Ondergrond Schematisatie, SOS).

Vervolgens leggen we de link met strategieën voor de beoordeling, scenario-ontwikkeling en doorrekenen van scenario’s in Riskeer en andere specialistische rekenprogramma’s. De cursus wordt gedoceerd door beoordelaars met ervaring met deze toetssporen en de ontwikkelaars van de methodieken en rekenprogramma’s.

WBI toetssporen piping en macrostabiliteit

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
 • weet je hoe je een beoordeling op piping en macrostabiliteit kunt uitvoeren volgens WBI 2017
 • weet je hoe je de parameters kunt bepalen voor een beoordeling op piping en macrostabiliteit
 • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
 • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten


Bedoeld voor

Beoordelaars van waterkeringen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: Verwacht voorjaar 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.795,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Programma

  Dag 1

  Introductie - toelichting programma
  Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Globale SOS (Stochastische Ondergrond Schematisatie)
  Erik van Onselen, Deltares

  Van globale naar lokale schematisatie
  Erik van Onselen, Deltares

  Schematiseren in de praktijk
  Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Scenario-ontwikkeling
  Tom de Wit, Royal HaskoningDHV en Jan Tigchelaar, HKV

  Samenvatting
  Toelichting op huiswerkopdracht voor lesdag 2 - Casus dijktraject beoordelen op piping en macrostabiliteit
  Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Dag 2

  Theorie Toetsspoor piping
  Kin Sun Lam, Deltares

  Bespreken huiswerkopdracht
  Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Schematisatie en parameterbepaling
  Kim Sun Lam, Deltares en Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Van schematisatie naar rekenen - intro
  Kin Sun Lam, Deltares

  Van schematisatie naar rekenen
  Kim Sun Lam, Deltares en Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Analyse van de resultaten
  Kim Sun Lam, Deltares en Tom de Wit, Royal HaskoningDHV

  Laatste inzichten in piping en lopend onderzoek
  Kin Sun Lam, Deltares

  Samenvatting en afsluiting
  Kin Sun Lam, Deltares


  Dag 3

  Strategie beoordeling STBI/STBU
  Jan Tigchelaar, HKV

  Schematiseren voor STBI/STBU
  Jan Tigchelaar, HKV

  SOS en SOS-gebruik voor macrostabiliteit
  Jan Tigchelaar, HKV

  Oefening dijkvakken maken

  Grondwatermechanica
  Alexander van Duinen, Deltares

  Geometrie, dijkopbouw
  Jan Tigchelaar, HKV

  Samenvatting en formuleren casus/vraag door cursisten, vanuit eigen praktijk, voor lesdag 4
  Jan Tigchelaar, HKV


  Dag 4

  Behandelen casuïstiek/vragen (huiswerk) vanuit lesdag 3
  Jan Tigchelaar, HKV

  Parameterbepaling - deel 1
  Alexander van Duinen, Deltares

  Oefening som maken
  Alexander van Duinen, Deltares

  Voorbeeld RisKeer case Vuren laten zien op scherm
  Jan Tigchelaar, HKV

  Parameterbepaling – deel 2
  Alexander van Duinen, Deltares

  Analyse van toetsresultaten
  Jan Tigchelaar, HKV en Alexander van Duinen, Deltares

  Laatste inzichten STBI/STBU en lopen onderzoek
  Alexander van Duinen, Deltares