Cursus

Vermoeiing van constructies

Voor werktuigbouwkundige, civiele en maritieme constructies

Vermoeiing, ook wel metaalmoeheid genoemd, is het gevolg van wisselende bedrijfsbelastingen op een constructie. Veel verschillende factoren hebben invloed op de weerstand tegen metaalmoeheid, zoals de kwaliteit van materiaal, de constructieve vormgeving, de gebruikte productiemethoden, de omgeving en de gebruikshistorie. Kunnen omgaan met vermoeiing van constructies is een stuk integrale ingenieurskennis. 

Vermoeiingsscheuren ontstaan op microscopisch kleine schaal in de materiaalstructuur. Ze ontstaan vaak vanuit discontinuïteiten of vorm veranderingen in de constructie, ze groeien meestal langzaam. Als ze zichtbaar worden is soms al 50-90% van de levensduur verbruikt; we zien ze vaak pas als de constructie (onverwachts) heeft gefaald. Vermoeiingsbreuken kunnen grote menselijke en materiële schade veroorzaken en de financiële schade voor een bedrijf kan groot zijn.

In deze cursus wordt de problematiek van vermoeiing benaderd vanuit het ontstaan van scheuren (vermoeiingsgrens) en de S-N curve (safe-life benadering). Deze aanpak is van belang voor constructies en machines met een hoog aantal belastingwisselingen tijdens de bedrijfsduur. Ook worden scheurgroeiberekeningen behandeld die gebruikt worden om de resterende levensduur en reststerkte (breuktaaiheid) van een gescheurde constructie te kunnen bepalen (fail-safe, breukmechanica benadering).

Complete kennisbasis vermoeiing

Na afloop van deze cursus:

 • Heb je inzicht in vermoeiingsprocessen en de (mogelijke) oorzaken van falen.
 • Kun je problemen op het gebied van vermoeiing herkennen en voorkomen.
 • Ken je het belang van bedrijfsbelastingen en het verwerken hiervan tot spectra.
 • Kun je wisselende belastingen analyseren en levensduurberekeningen maken.
 • Ken je de do's en dont's bij ontwerp- en constructievraagstukken.
 • Ben je in staat om zelfstandig vermoeiingsproblemen te analyseren en door te rekenen.
 • Ken je het nut van FEM analyses.

Bedoeld voor

Ingenieurs die zich bezig houden met ontwerp, constructie, productie, beproeving, reparatie en onderhoud of inspectie van constructies, werkzaam in sectoren waar zwaar en wisselend belaste constructies voorkomen, zoals de luchtvaart en de maritieme, offshore en civiele sector.

Je hebt een academische technische achtergrond of hogere technische opleiding, dan wel door ervaring en bijscholing verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Kennis van materiaalkunde en technische mechanica is wenselijk. Ervaring met constructieve vormgeving, productiemogelijkheden en materiaaltechnologie geeft een goede basis voor de cursus, maar is niet noodzakelijk.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.T.M. van Lipzig
  Cursusdata: 5, 6, 12, 13, 19 en 20 november 2019
  Locatie: Eindhoven
  Prijs: € 3.495,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 24 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Onderwerpen:

  • Vermoeiingsproces in het materiaal
  • Spanningsconcentraties, lokale plastische deformaties en residuele spanningen
  • Vermoeiingseigenschappen van materialen m.b.t. levensduur
  • Levensduurberekeningen bij constante amplitude belastingen
  • Vermoeiingsbelastingen in de praktijk, missie-analyse en belastingspectra
  • Levensduurberekeningen bij belastingen met variabele amplitude, cumulatieve beschadiging en interactie effecten
  • Invloeden van oppervlaktegesteldheid, oppervlakte behandeling en wrijvingscorrosie
  • Verbindingen, o.a. las- en boutverbindingen
  • Beproevingen op vermoeiing
  • Statistische effecten, spreiding
  • Hoe wordt vermoeiingstheorie verwerkt in rekenmethodieken
  • Oefeningen met het Vermoeiingssoftwarepakket Fatigue
  • Analyse (kwalitatief!) van vermoeiingsproblemen uit de eigen praktijk
  • Rekenen aan vermoeiingsproblemen uit de eigen praktijk
  • Corrosion fatigue, lassen en codes
  • Belastingspectra
  • Materiaalsoorten
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Zeer professioneel. Technisch inhoudelijk diepgaand. Jammer dat er na afloop geen examen is.”
  Ostar Joostensz (RWS Grote Projecten en Onderhoud)
  “Bijzonder interessant en intensief. Docenten hebben enorme expertise en wisten deze enthousiast over te brengen.”
  Willemijn Bourgeois-Schipper (Krohne Altometer)
  “Erg interessant en leerzaam. Het geeft een goed overzicht over het herkennen en aanpakken van problemen rondom vermoeiing van constructies. ”
  J.C. Gonzalez Pelayo (Krohne Altometer)
  “Zeer leerzame cursus waarbij verscheidene aspecten van vermoeiing naar voren komen. ”
  Wilbert de Kluijver (NEMAG BV)
  “Compleet overzicht van het onderwerp met relevante en interessante cases en presentators. ”
  Pim Goedhart (Sulzer Turbo Services Venlo B.V.)
  “Ik vond het een goede opfrissing met nieuwe aspecten o.a. de breukmechanica en de toepassing van FEA-programma’s. ”
  Leo van Gorp (Willems)
  “De cursus is als heel inhoudelijk ervaren. Duidelijke uitleg qua theorie. Wij kunnen deze kennis gebruiken voor de inbreng op Wind op Zee.”
  Martin Taams (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
  “Zeer compleet, omvangrijk en pittig. Van overtuigd goed bijgeschoold te zijn op het gebied van vermoeiing.”
  Tonnie Brandt (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)