Cursus

Veiligheid regionale waterkeringen

Alle stappen voor normering, toetsing, verbetering en beheer

Het hele proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van regionale waterkeringen staat in deze cursus centraal.  Ervaren keringbeheerders nemen alle stappen met je door om je de handvatten te geven om jouw eigen proces effectief te kunnen doorlopen. Recente ontwikkelingen zoals droogte leggen we uit aan de hand van de meest actuele kennis. 

We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van diverse overheden bij de waterkering. Vervolgens geven we je handvatten mee hoe het proces van normeren, toetsen, ontwerpen, verbeteren en beheer en onderhoud effectief te doorlopen. Het delen van elkaars ervaringen staat centraal. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht met vele praktische voorbeelden en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand en tijdens de cursus verzamel je jouw eigen casussen die op de laatste dag worden besproken. 

Wat kan er beter aan jouw (proces rond de) waterkering?

Tijdens de cursus komen de volgende cursusonderdelen aan bod:

 • stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen;
 • status en rol van provincie en waterschappen;
 • normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het toetsen van regionale keringen;
 • specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen;
 • beheer, onderhoud en zorgplicht met extra aandacht voor bouwbeleid, vergunningverlening en Inspectie.

Bedoel voor

(senior) adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers regionale waterkeringen van waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, gemeenten en provincies.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. R. Stellingwerff MSc (Waterschap Vallei en Veluwe)
  Cursusdata: 21 en 22 september 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Goed bereikbaar met trein en auto
  Prijs: € 875,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  In samenwerking met: STOWA
 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1 

  • Algemeen
   4e ontwikkelprogramma, BORK, nieuwe visie regionale keringen en nieuwe veiligheidsfilosofie primaire keringen
  • Normeren
   Achtergronden systematiek en specifieke aandacht voor compartimenteringsdijken
  • Toetsen
   Principes
  • Toetsen
   Piping, macrostabiliteit
  • Toetsen
   Hoogte en overslag, beheerdersoordeel, bewezen sterkte veendijken 

   

  Dag 2

  • Ontwerpen en verbeteren
   Toetsen versus ontwerpen, bomen, kabels en leidingen
  • Ontwerpen en verbeteren
   Watersysteemmaatregelen met voorbeelden
  • Zorgplicht en Asset management
  • Beheer en Onderhoud
  • Problematiek in het veld