Cursus

Veiligheid ondergrondse infrastructuur

Wetgeving, veiligheidsfilosofie, actuele tunnelprojecten

Tunnels, overkappingen en verdiepte liggingen dragen in belangrijke mate bij aan het verlagen van de druk op de schaarse ruimte, maar introduceren tegelijkertijd hun eigen specifieke problemen op het gebied van (gebruiks)veiligheid. Een effectieve oplossing hiervan is alleen mogelijk wanneer de tunnel vanuit alle gezichtshoeken op evenwichtige wijze wordt geanalyseerd.

De cursus behandelt de volledige cyclus van een tunnelproject, van verkenning tot realisatie en beheer. Alle relevante wetgeving voor tunnels wordt behandeld, maar vooral ook geduid aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Tijdens de cursus is ruime aandacht voor technische voorzieningen, maar ook voor menselijk gedrag, hulpdiensten en cyber security. Dit alles voor verschillende vervoersmodaliteiten.

Tunnelveiligheid

Na deze cursus:

 • Ben je in staat een gedegen standpunt in te nemen over tunnelveiligheid;
 • Ken je de wet- en regelgeving en weet je hoe je deze in de praktijk toe kunt passen
 • Weet je de ins en outs van de openstellingsvergunning
 • Ken je de rol van menselijk gedrag en hulpdiensten tijdens calamiteiten
 • Ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van cyber security
 • Ken je een tunnelproject van kop tot staart en heb je meerdere praktijkvoorbeelden van tunnels in Nederland gezien.

Bedoeld voor

De cursus richt zich op het gehele spectrum van de veiligheid op het gebied van ondergrondse verkeersinfrastructuur. Ze is dan ook bestemd voor vele beroepsgroepen die in dit veld werkzaam zijn, zoals beleidsvoorbereiders, ontwerpers, adviseurs werkzaam bij ingenieursbureaus, hulpverleners en beheerders van tunnels. 

Interesse in de cursus, maar niet het volledige programma? Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. L. van Gelder (Soltegro BV)
  Cursusdata: 7, 8, 14 en 15 mei 2019
  Dagindeling: 9:00 - 17:00
  Locatie: Amersfoort
  nabij station CS
  Prijs: € 1.675,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen
  In samenwerking met: Centrum Ondergronds Bouwen (COB)
 • Programma

  Dag 1

  Introductie tunnelveiligheid

  Wet- en regelgeving

  Wat regelt de wet?

  Integrale veiligheid/Veiligheidsnorm (weg- en spoortunnels)

  Opleiden - trainen en oefenen

  Dag 2

  Tunneltechnische installaties

  Normen, richtlijnen en standaarden: LTS Rijkswaterstaat

  Normen, richtlijnen en standaarden: Niet Rijkstunnels

  Normen, richtlijnen en standaarden: Spoortunnels

  Energie (voorziening en reductie)

  Verlichting

  Ventilatie

  Dag 3

  Tunneltechnische installaties

  Detectie

  Bediening en besturing

  Menselijk gedrag

  Menselijk gedrag bij calamiteiten

  Weggebruiker/wegverkeersleider

  Hulpdiensten (brandweer)/Geneeskundige hulpverlening

  Bestuurlijk perspectief

  Dag 4

  Projecten

  Cyber security

  Verificatie en valildatie

  Beheer en onderhoud

  Praktijkprojecten

  Westerscheldetunnel/Heinenoordtunnel

  Gemeente Amsterdam en Den Haag

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “In vier dagen wordt tunnelveiligheid in de volle breedte geraakt. Zeer waardevol, zelfs voor de ervaringsdeskundige een manier om alles weer op te frissen.”
  Joyce Vreede (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
  “Prima overzicht van alle aspecten die spelen bij tunnelbouw en tunnelveiligheid.”
  Wim Mulder (Gemeente Leiden)
  “Breed scala aan onderwerpen in een kort tijdsbestek.”
  Koen Gideonse (ARCADIS Rotterdam)
  “Uitstekend overzicht van het werkveld tunnelveiligheid.”
  Cursist van Vialis BV
  “Interessant om alles eens in samenhang voorbij te zien komen.”
  Cursist van KienIA Industriele Automatisering
  “Een uitgebreide cursus omtrent de veiligheid van tunnels. De regelgeving is hierbij goed aan bod gekomen.”
  Cursist van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  “Dynamische cursus met veel onderdelen.”
  Cursist van Gemeente Rotterdam
  “Leerzaam, alle aspecten rond tunnelveiligheid zijn mijns inziens aan bod gekomen.”
  Cursist van Veiligheidsregio Kennemerland
  “Een mooie tour door alle veiligheidsaspecten van tunnels.”
  Cursist van Rijkswaterstaat WVL
  “Heldere uitleg, uitgebreid naslagwerk bijgeleverd.”
  Cursist van ARCADIS Amersfoort