Menu
Cursus
cursussen | toepassing-van-folieconstructies-in-verdiepte-infrastructuur Print deze pagina

Folieconstructies in verdiepte infrastructuur

Ondergronds bouwen met waterdichte folie afsluiting

Voor ondergronds bouwen is een innovatieve folieconstructie vaak goedkoper dan een traditionele uitvoering met onderwater-beton en trekpalen. Folie betreft een waterdicht kunststof geotextiel en kan worden gebruikt voor het realiseren van waterdichte afsluitingen in de ondergrond waardoor een kunstmatige polder ontstaat. Dit biedt kansen voor toepassing in bijvoorbeeld verdiepte wegen, bouwputten en parkeergarages.

In Nederland is inmiddels meer dan veertig jaar ervaring opgedaan met dit soort constructies, aangelegd zowel ‘in den droge’ als ‘in den natte’. De ontwikkelingen staan daarbij niet stil. Materialen zijn verbeterd en nieuwe uitvoeringsmethoden zijn doorontwikkeld. Het is daarbij bijvoorbeeld goed mogelijk om folie aan te brengen tussen verticale begrenzingen als damwanden.

Voor projectsucces is het echter van groot belang dat alle partijen integraal samenwerken en dat er afdoende kennis en aandacht is voor materiaalkeuze, ontwerp- en uitvoeringsaspecten, risicobeheersing en kwaliteitscontrole. Het handboek van SBRCURnet Folieconstructies voor verdiept aangelegde infrastructuur maakt deel uit van de cursus. 

 

Geotextiel folieconstructies

Tijdens deze cursus:

 • krijgt u een uitgebreide toelichting op het CUR Handboek Folieconstructies en wordt het handboek ter beschikking gesteld;
 • krijgt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden en eerder uitgevoerde werken;
 • wordt ingegaan op geleerde lessen en risico’s bij folieconstructies;
 • kent u de stappen voor keuze van materialen, ontwerp, uitvoering, kwaliteitsborging, beheer- en onderhoud;
 • krijgt u inzicht in de belangrijkste ontwerp- en uitvoeringsaspecten van geotextielen.

Bedoeld voor

Betrokkenen bij ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van ondergrondse constructies, wegen en spoorwegen: tendermanagers, managers, adviseurs, constructeurs of directievoerders hoofd bedrijfsbureau, hoofd uitvoering, etc. Bedoeld voor zijde van zo wel opdrachtgever als opdrachtnemer. Kennis van civiele constructies, geotechniek en/of geotextielen wordt verwacht.

 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Downloads