Cursus

De praktijk van Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is een verzameling van werkwijzen voor het systematisch, expliciet, integraal en efficiënt ontwikkelen van een product. 

Het doel van Systems Engineering is het beter beheersbaar maken van het ontwikkelingstraject van complexe systemen en de risico’s tijdens de verschillende levensfasen van het systeem. De aspecten budget, tijd, kwaliteit, organisatie en informatie spelen hierin een belangrijke rol.

Met Systems Engineering wordt de transparantie van ontwerp- en wijzigingsbesluiten in de grond- weg en waterbouwsector sterk vergroot. Theorie en praktijk komen uitgebreid aan bod, evenals bouwstenen van SE aan de hand van een case uit uw eigen organisatie. Een eerste verkenning van SE wil vooral inzicht brengen in de gevolgen van de invoering van SE in de eigen organisatie.

Systems Engineering voor uw projecten

In deze cursus:

Bedoeld voor

Projectleiders, ingenieurs en kwaliteitsfunctionarissen die werkzaam zijn in de civiele techniek.