Cursus

Systemen in verkeersmanagement

Visie op instandhouding en ontwikkeling

De bestaande systemen voor verkeersmanagement maken plaats voor nieuwe. Bij de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën moet u zowel rekening houden met bestaande functionele systemen als met mogelijke scenario’s in de (verre) toekomst.  Maar ook met complexe samenwerkingsrelaties binnen de publiek–private dienstenketen. Deze transitie stelt alle betrokken marktpartijen voor complexe strategische vraagstukken. Thema’s als netwerkgeoriënteerd verkeersmanagement, communicatiesystemen, verdeling publiek en privaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Het bijzondere van deze cursus is dat we letterlijk en figuurlijk de mobiliteitswereld en de wereld van assetmanagement samen brengen. Op de eerste dag belichten gerenommeerde sprekers alle huidige en toekomstige verkeerssystemen en technologieën voor verkeersmanagement. Daarbij krijgt u een beeld vanuit de verschillende niveaus van assetmanagement: strategisch, tactisch/technisch en operationeel.

De cursus is ingevuld vanuit de lijn:

 • benutten
 • planvorming
 • realiseren
 • onderhoud/exploiteren

Op de tweede dag komt de praktijk aan de orde. Na een rondleiding door de InnovatieCentrale in Helmond volgt een workshop. De resultaten uit de workshop zullen de Notitie van aanbeveling vormen die de deelnemers 's middags overhandigen aan de grote infrabeheerders. 

Verkeersmanagementsystemen: nu en in de toekomst

Na de cursus kunt u:

 • omgaan met innovatieve modificaties van huidige systemen waarbij u zowel huidige functionaliteiten als nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid  kunt borgen.  
 • beoordelen of kapitaalintensieve investeringen een impuls óf juist een rem zijn op toekomstgerichte systemen voor verkeersmanagement;
 • vanuit assetmanagement een beeld vormen van hoe huidige functionele prestaties te borgen zijn - en tegen welke prijs en met welke risico’s.

Bedoeld voor

Deelnemers uit de wereld van assetmanagement én de mobiliteitswereld: aannemers, wegbeheerders, beleidsmedewerkers, innovatiemanagers en hoger management van alle betrokken marktpartijen.

Docenten

 • Theo van de Gazelle 
  Proceseigenaar Omgevings- en Assetmanagement, Rijkswaterstaat
 • Serge P. Hoogendoorn
  Hoogleraar Afwikkeling en Management van Verkeersstromen, TU Delft; internationaal erkend expert als het gaat om verkeersstromen en dynamisch verkeersmanagement
 • Paul van Beek
  Topadviseur bij Goudappel Coffeng
 • Frans op de Beek
  Voormalig topadviseur Rijkswaterstaat
 • Jan Willem Plomp
  Senior adviseur Verkeersmanagement, Provincie Noord-Holland
 • Laurens Schrijnen 
  Strategisch Adviseur RWS, voormalig directeur Vervoersonderneming Rotterdam, InnovatieCentrale
 • Arjan van Vliet
  Senior adviseur Strategie en externe ontwikkelingen, Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Henk Stipdonk
  Hoofd afdeling Signaleren en Wegen, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
 • Jiska van Veen
  Projectmanager, Mijksenaar wayfinding experts
 • Hans Verschoor
  Afdelingshoofd MKO, Rijkswaterstaat CIV
 • Antoine de Kort en Jenne van der Velde
  Strategisch adviseur verkeersmanagement resp. topadviseur assetmanagement, Rijkswaterstaat
 • Bart van Arem
  Professor Transport Modelling, TU Delft

Deel deze pagina

 • Programma

  PROGRAMMA

  Dag 1 - De theorie (Delft)

  Vanuit verschillende perspectieven wordt de problematiek belicht: RWS, TU Delft, TU Twente, de aannemerij, consultants, SWOV, assetmanagementbureaus en kennisinstituten.

  • Asset management in de RWS-praktijk
   Ir. Th. van de Gazelle          
  • Plannen, realiseren, instandhouden en benutten
   Prof.dr.ir. S.P. Hoogendoorn
  • Verkeersmanagement as a service
   Drs. P. van Beek
  • Algemene inleiding Mobiliteit
   Ir. F.J. op de Beek
  • Sober en doelmatig verkeersmanagement​
   J.W. Plomp
  • Kansen van Smart Mobility voor de verkeersmanagementtaken van wegbeheerders
   Ir. L.M. Schrijnen
  • Grensvlak plannen en benutten
   A. van Vliet
  • Realisatie en instandhouding
   Dr. H.L. Stipdonk
  • Wat de weggebruiker wil en moet weten....
   Ir. J. van Veen

  ​

  Dag 2 - De praktijk (InnovatieCentrale Helmond)

  Rondleiding door InnovatieCentrale onder leiding van Hans Verschoor.

  Workshop onder leiding van Bart van Arem, TU Delft. Toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende assetmanagementstrategieën.

  • Grensvlakken instandhouden en benutten – rondleiding InnovatieCentrale
   Drs. J.N. Verschoor
  • Realisatie en innovatie
   docent nog niet bekend
  • Grensvlak plannen en benutten
   Ir. A. de Kort en J. van der Velde
  • Workshop
   Prof.dr.ir. B. van Arem