Cursus

Stillere producten maken; hoe doe je dat?

Concurrentievoordeel behalen met geluidarme, stillere producten of installaties.

Lawaaibestrijding is één van de deelaspecten waaraan de ontwerper in toenemende mate aandacht moet schenken. De overheid legt steeds meer maatregelen op, die aantasting van de gezondheid als gevolg van geluidshinder moet tegengaan. Andere drijfveren om aandacht te besteden aan noise control engineering zijn het verbeteren van het productimago (stil = betrouwbaar, degelijk), het vergroten van de gebruikssatisfactie en concurrentieoverwegingen.

Door noise control engineering te beschouwen als een integraal onderdeel van het ontwerpproces, kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden. Dit betekent dat in een vroeg stadium van het ontwerpproces geluid- en trillingsspecificaties geformuleerd moeten worden, om duidelijk te krijgen met welke consequenties rekening gehouden dient te worden.
 

Inhoud

In deze cursus wordt de vaardigheid in het hanteren van akoestische begrippen, de basisprincipes voor het ontstaan van trillingen en geluid, de voortplanting en overdracht van trillingen, de afstraling van geluid en het gebruik van eenvoudige rekenmethoden bijgebracht, die een basis vormen voor geluidarm construeren in de praktijk. Tijdens de cursus worden voordrachten afgewisseld met demonstraties.


Onderwerpen

 • Basisprincipes van de akoestiek
 • Basisprincipes van trillingen
 • Inleiding tot meetapparatuur voor geluid en trillingen
 • Geluiduitbreiding in het vrije veld en in gesloten ruimtes
 • Ontstaan van luchtgeluid en constructiegeluid
 • Model bron-transmissie-ontvanger
 • Transmissie van geluid en trillingen door constructies
 • Afstraling van constructiegeluid
 • Reductie van constructiegeluid
 • Uw eigen vragen over geluid en trillingen

 

Bedoeld voor

Deze cursus is geschikt voor:

 • Iedereen met een technische achtergrond
 • Iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen en testen van producten
 • Managers research of productontwikkeling

Deze opleiding kan worden aangepast afhankelijk van uw bedrijfsdoelstellingen.

 • De theorie wordt klassikaal onderwezen
 • Veelvuldig wordt de theorie ondersteund door praktische demonstraties
 • Actieve deelname en discussie wordt aangemoedigd
 • De tijdsduur is drie dagen

Deel deze pagina