Cursus

Slimmer Waterbeheer met Real-Time Control

Model predictive control in watersystemen

De meet- en regeltechniek ’Model Predictive Control’ is bij uitstek geschikt voor het waterbeheer. Door deze techniek in te zetten kunnen waterbeheerders een veel hoger nut behalen door waterinfrastructuur, zoals beweegbare stuwen en pompen, op elkaar af te stemmen en proactief te maken.

Doelstellingen van verschillende aard kunnen daarbij worden gecombineerd, zoals hoogwater, watertekorten, waterkwaliteit, duurzaamheid en ecologie. Aanzienlijke winst kan worden behaald en omdat het bestaande infrastructuur betreft, zijn de kosten laag. Het vergt wel kennis van de meet- en regeltechniek, want zonder verzandt een dergelijk project altijd in een goedbedoelde spaghettibrij van sturingsregels en uitzonderingen daarop.

In deze cursus leer je de basisbegrippen van de meet- en regeltechniek toegespitst op het operationeel waterbeheer en leer je werken met het standaard sturingsinstrumentarium RTC-tools.

Meet- en regeltechniek goed toe leren passen in het waterbeheer

Na het volgen van de cursus:

 • Ken je termen uit de meet- en regeltechniek als ‘Feedback’ en ’Feedforward’
 • Weet je wat Model predictive control is en de essentiële onderdelen ‘doelfunctie’, ‘voorspelhorizon’ en ‘constraints’
 • Ken je de te volgen werkstappen om een eenvoudige PI-controller af te regelen
 • Heb je geoefend met het opzetten van stuursystemen van een allereerste opzet op papier  tot een geavanceerd model in RTC-tools.

Bedoeld voor

Hydrologen en modelleurs werkzaam bij waterschap of ingenieursbureau; medewerkers operationeel waterbeheer van waterschappen; Rijkswaterstaat projectleiders uitvoer deltaprogramma, met name deelprogramma Zoetwater.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. K.J. van Heeringen (Deltares), Dhr. Dr. R. van Nooijen (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
  Cursusdata: 23 en 24 januari 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.025,00 excl. btw
  In samenwerking met: Deltares Academy
 • Programma

  Dag 1 

  • Introductie Real Time Control
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen (Deltares)
  • Sturing in de Rijnlandse boezem
   Jan-WIllem van Kempen (Hoogheemraadschap Rijnland)
  • Meet- en regeltechniek in het waterbeheer + oefening 
   Dr. Ronald van Nooyen (TU Delft)
  • De PI-controller + oefening 
   Dr. Ronald van Nooyen (TU Delft) en ir. Klaas-Jan van Heeringen (Deltares)
  • Oefening met Sobek feedback-feedforward 
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen en Jan Talsma (Deltares)
  • RTC sturing in het Nederlandse waterbeheer
   Dr.ir. Elgard van Leeuwen (Deltares)

  Dag 2

  • Praktijksituatie: sturing in het BOS Noord-Brabant
   Jeroen Tempelaars en Thomas Deurloo, waterschap Brabantse Delta
  • De theorie van Model Predictive Control 
   Dr. Ronald van Nooyen (TU Delft) 
  • Oefening Model Predictive Control  
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares en Jan Talsma (Deltares)
  • Introductie RTC tools 
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen (Deltares) 
  • Oefening RTC tools inzet bergingsgebieden
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares en Jan Talsma (Deltares)
  • Nieuwe optimalisatietechnieken
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen (Deltares)
  • Oefening Peilbeheer Noorderzijlvest
   Ir. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares en Jan Talsma (Deltares)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Uitstekende cursus, veel aan bod gekomen. Veel ruimte voor vragen en interactie. Ik heb er veel nieuwe inzichten bij!”
  Otto Icke (Royal HaskoningDHV Nederland BV Global
  “Leuke cursus, had op iets meer hard-core RTC-configuratie gehoopt.”
  Ruud Hurkmans (HKV lijn in water BV)
  “Prima cursus om inzicht te krijgen in modellering en RTC Tool.”
  cursist van Waterschap Hollandse Delta
  “Interessante cursus om nader kennis te maken met het gebruik van Real Time Control in het waterbeheer.”
  cursist van Hydrologic BV
  “Zeer interessant met veel informatie waarbij theorie goed is afgewisseld met praktijk.”
  cursist van Waterschap Noorderzijlvest
  “Heldere uitleg met veel ruimte voor interactie. Interessant: veel verschillende voorbeelden van toepassingen.”
  cursist van Hydrologic BV
  “Leuk: veel ideeën en inzichten opgedaan.”
  cursist van Hoogheemraads Hollands Noorderkwartier