cursus

Scour Manual

Ontgrondingen bepalen met nieuwe Scour Manual

Ontgrondingen en erosie treden bijna altijd op bij waterbouwkundige constructies. Een goede inschatting van de ontgronding is belangrijk voor stabiliteit en functioneren van bruggen, kades, stuwen, sluizen en dammen. De cursus gaat in op het bepalen van ontgrondingen onder invloed van stroming.

De vernieuwde Scour Manual geeft een methodiek om de ontgrondingen te bepalen, inclusief een veiligheidsbenadering. Daarnaast worden nieuwe inzichten en ontgrondingsformules inclusief nauwkeurigheid en geldigheidsgebied besproken. Veel meer aandacht is er ook voor erosie en sterkte van kleiachtige grond, veen en grasbekledingen.

Naast morfologische aspecten worden ook geotechnische processen behandeld. Bij te steile aanzethellingen bij ontgrondingen bijvoorbeeld kunnen afschuivingen optreden en bij losgepakt zand zelfs zettingsvloeiingen. Case studies laten zien hoe deze processen en de formules in de praktijk moeten worden toegepast.

Toepassen Scour Manual in jouw projecten

De nieuwe Scour Manual vormt de leidraad bij deze cursus. Na het volgen van de cursus:

 • Heb je inzicht in de typen ontgronding en de geotechnische aspecten
 • Ben je op de hoogte van het belang van ontgronding in het ontwerpproces
 • Heb je een overzicht van ontwerptools en mogelijkheden van risicoanalyse
 • Kun je erosie van cohesieve en niet-cohesieve grond bepalen
 • Weet je hoe ontgrondingen bij constructies door stroming te bepalen
 • Heb je kennis genomen van de toepassing in de praktijk via case studies

 

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers betrokken bij ontwerp van waterbouwkundige constructies werkzaam bij ingenieursbureaus, consultants, grote aannemers, overheid.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. G.J.C.M. Hoffmans (Hoffmans Advice), Dhr. Ir. H.J. Verheij (Deltares)
  Cursusdata: 22 en 23 juni 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en materialen, maar exclusief de Scour Manual zelf (prijsindicatie EUR 140,- excl btw) .