Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1

Module 1 van de cursus 'Risicomanagement bij bouw en infrastructuur': dag 1, 2 en 4

Bouw- en Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project.

Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

RISMAN methode

Deze cursus gaat in op alle ins en outs van de RISMAN methode:

 • De stappen in een risicoanalyse 
 • Het begeleiden van risicobijeenkomsten 
 • Het daadwerkelijk gaan toepassen van risicomanagement in projecten (implementatie van risicomanagement) 
 • En optioneel: de link van risicomanagement met contracteren. 

Naast de theorie word je in staat gesteld om zelf te oefenen en komen praktijkvoorbeelden uitgebreid aan bod. 

Resultaat

 • Je krijgt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
 • Je wordt in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
 • In een spelsituatie wordt in groepen geoefend met een case

Tijdens de 3e dag, die optioneel is, krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicomanagement in het gehele contracteringsproces. Tevens komt de rol van de risicomanager hier expliciet bij aan de orde.

Bedoeld voor

 • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
 • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
 • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
 • Verzekeraars

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.680,00 excl. btw 8, 9, 15 en 16 april 2019

  Losse modules

  Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.390,00 excl. btw 8, 9 en 16 april 2019
  Risico-aspecten van contracteren € 690,00 excl. btw 15 april 2019
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Rijkswaterstaat GPO), Mevr. Drs. D. van Well - Stam (Twynstra Gudde), Mevr. Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 8, 9 en 16 april 2019
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 1.390,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Risicoanalyse in het projectproces
   Drs. D. van Well  (Twynstra Gudde) en Ir. B.P. van den Bunt (RWS Dienst Infrastructuur) 
  • In kaart brengen risico’s
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Oefening in kaart brengen risico’s
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Begeleiden en organiseren van risicosessies 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt
  • Oefening begeleiden en organiseren van risicosessies 
   Drs. D. van Well en Ir. B.P. van den Bunt

  Dag 2

  • Risicomanagement: een introductie
   Drs. D. van Well  (Twynstra Gudde) 
  • Het implementeren van risicomanagement
   Dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management)
  • Case risicomanagement
   Dr.ir. M.Th. van Staveren
  • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
   Mevr C. Vial-Elderhorst (AON Risicomanagement)
  • Risicomanagement door een Opdrachtnemer
   P.A.W. Beljaars (BAM)
  • Risicomanagement door een Opdrachtgever
   Ir. S. Blokpoel (Gemeente Amsterdam, dienst Infra V&V)

  Dag 3 maakt geen deel uit van deze module

  Dag 4

  • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
   Ir. F. Lindenaar
  • Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. E. van Haastregt (Van Hattum en Blankevoort) en ir. A. Willems (Iv Infra BV)
  • Case Kwantificeren van onzekerheden
   Ir. E. van Haastregt en ir. A. Willems
  • Het Grote Risicomanagementspel
   Ir. E. van Haastregt en ir. A. Willems