Cursus

RF2: Analytical reliability methods and system reliability

Om in te spelen op de laatste economische ontwikkelingen moeten organisaties producten en systemen ontwikkelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau. RMS (Reliability-Maintenance-Safety) Engineering is een opkomende discipline binnen productontwikkeling en helpt om op een integrale manier de betrouwbaarheid van het product gedurende de ontwerpfase met accurate en kwantitatieve methoden te waarborgen.

De deelnemers van de Reliability Foundation 2 worden opgeleid tot Reliability Engineering professionals, die in staat zijn om Reliability en Risico Analyses te maken van complexe systemen. Door de focus op het Design Concept, leiden deze analyses tot proactieve en solide engineering en management aanbeveling voor het gehele Product Creatie Proces.

Tijdens deze module worden de volgende analytische methoden behandeld: Design FMEA, Root Cause Analysis (RCA), Fault Tree Analysis (FTA) en Event Tree Analysis (ETA) inclusief het kwantificeren van de risico’s. Dit wordt uitgebreid met kansberekeningen, Booleaanse algebra en Monte Carlo simulatie technieken. Verder wordt er aandacht besteedt aan Reparabele systemen en het werken met Reliability Block Diagrammen (RBD’s), Markov chains en Petri Nets. Deelnemers worden opgeleid tot de expert die de leiding kan nemen binnen projecten op het gebied van Reliability in nauwe samenwerking met de Six Sigma methodiek.

Bedoeld voor

Het Reliability Foundation Programma richt zich op Reliability Engineers, die werken op het gebied van betrouwbaarheid, ontwerp, testen, garantie analyse, project planning, onderhoud of inspectie. Het RF programma is ook geschikt voor docenten van universiteiten of HBO opleidingen.

Uitgegaan wordt van een Academisch of HBO niveau, of eenzelfde niveau van kennis opgedaan door ervaring. Ervaring met data analyse is een voordeel. Deelnemers van de module RF2 wordt aanbevolen eerst de RF1 module te volgen of op een andere manier zeker te stellen dat zij de RF1 materie beheersen.

Resultaat

In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Boolean algebra and Probability calculations
  • Failure Mode and Effects Analysis
  • Reliability Block Diagrams
  • Fault Tree Analysis
  • Event Tree Analysis
  • Risk Quantification
  • Repairable system analysis
  • Introduction to Petri Nets and Markov chains
  • Monte Carlo Simulations
  • Root Cause Analysis

Samenwerking

Het totale Reliability Foundation Programma is opgesteld volgens de VDI 4002 richtlijn in samenwerking met de Universität Stuttgart. De Universiteit is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het programma en wordt daarbij ondersteund door de Universität Braunschweig en de Vrije Universiteit Brussel.

VDI Certificaat

Het volgen van de Foundation modules RF1 en RF2, met daarnaast twee extra modules, het behalen van de theoretische examens, alsmede het succesvol afronden van een project resulteert in het behalen van het certificaat “VDI Zuverlässigkeitsingenieur” of “VDI Certified Reliability Engineer”, uitgegeven door de Universität Stuttgart.

Aantal deelnemers

De module is zodanig opgezet dat het minimum aantal deelnemers 8 en het maximum aantal deelnemers 18 is. Deelname is op volgorde van binnengekomen aanmeldingen.

Benodigdheden

Gedurende de module hebben de deelnemers een laptop nodig waarop Microsoft Office geïnstalleerd is. Een demo (trial) versie van de ReliaSoft software BlockSim moet van te voren worden geïnstalleerd en kan van de websitewww.reliasoft.com worden gedownload. Let op dat de demo versie slechts 21 dagen na activering geldig is.

Op verzoek wordt de cursus gegeven in het Nederlands of Engels.

Deel deze pagina