Cursus

Projectbeheersing

Leer integraal en risicogestuurd denken en handelen

Om de projectdoelstellingen succesvol te halen dienen alle aspecten onder controle te zijn. Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor het inrichten van de risicogestuurde projectbeheersing.

Projectbeheersing is méér dan het op orde hebben van de lijstjes. Voor een succesvol verloop van projecten is goed projectmanagement cruciaal. Projectbeheersing omvat het zicht krijgen en houden op een diversiteit aan aspecten als de planning, de raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie. De manager projectbeheersing fungeert als een spin in het web: zorgt dat stuurinformatie wordt gegenereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuurinformatie voor alle teamleden en ook als beslisinformatie voor de opdrachtgever.

Projectbeheersing geeft belangrijke input voor de sturing van het project en draagt bij aan het succesvol behalen van de projectdoelstellingen. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn. 

Grip op projectbeheersing

Tijdens de cursus wordt geleerd:

 • de handvatten voor het inrichten van de risicogestuurde projectbeheersing
 • welke stuur- en beslisinformatie belangrijk zijn
 • het meten van de stand van zaken
 • de rol van de managerprojectbeheersing in het geheel,
 • de samenhang van alle aspecten
 • op planning, raming, scope en informatiemanagement wordt ingezoomd
 • op risicomanagement, kwaliteitsmanagement, verantwoording en rapportage wordt ingezoomd
 • vaardigheden en competenties benodigd bij projectbeheersing

Doelgroep

Managers projectbeheersing en een ieder die belast is met invulling geven aan projectbeheersing of de afzonderlijke aspecten daarvan.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: Start oktober 2019
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.375,00 excl. btw
  De prijs is inclusief materialen en catering
  Roosterinformatie: 3 daagse training
 • Programma

  Projectbeheersing

  • Introductie projectbeheersing
  • Inventariseren leerdoelen
  • Overview aspecten projectbeheersing
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Inrichten van PB; meten van de stand van zaken (Peilstok)
  • Praktijkverhaal
  • Casus planning en raming

  Inzoomen op de verschillende onderdelen

  • Scopemanagement
  • Planningsmanagement
  • Raming en kostenmanagement
  • Informatiemanagement
  • Casus risicomanagement
  • Risicomanagement 
  • Kwaliteitsmanagement
  • Verantwoording en rapportages

  Vaardigheden en competenties projectbeheersing

  • Inventarisatie ontwikkelpunten/situaties
  • Aan de slag met het oefenen van casussen


  Gedurende de cursus wordt theorie afgewisseld met cases en oefeningen