Cursus

Haven en terminal planning

De planning van havens en terminals is een complexe aangelegenheid. Dit geldt voor zowel nieuwe havens als voor de uitbreiding of aanpassing van bestaande havens.

De toename van de wereldhandel leidt tot toename van het goederen transport en vereist uitbreiding van havencapaciteit. De steeds grotere (container) schepen en andere huidige en toekomstige trends hebben gevolgen voor de havens. Planning en ontwerp van de benodigde infrastructuur van de haven (toegangskanaal, draaicircel, bekkens en terreinen) en de verschillende soorten terminals is daarom een uitdagend geheel. 

Deze cursus richt zich primair op de vroege stadia van havenontwikkeling: de initiële planning en haalbaarheidsstudies die de besluitvorming ondersteunen. Deze fase vergt in de praktijk vaak de meeste tijd, brengt de grootste risico's met zich mee en is van het grootste belang in het proces van havenplanning en ontwerp.

Ontwerpen aan havens en terminals

Na het volgen van deze cursus:

 • heb je inzicht in de relevante externe ontwikkelingen voor havens en terminals;

 • kun je capaciteitsanalyses maken van de belangrijkste onderdelen, zoals toegangsgeulen en terminals en adaptieve elementen verwerken in de ontwerpen;

 • ken je de greenport-strategie;

 • ken je de belangrijkste risico’s bij het haven- en terminal ontwerp;

 • kun je een havenlayout maken;

 • ken je de technische ontwikkelingen rond verschillende soorten terminals.

Deze cursus wordt geheel in de Engelse taal gedoceerd.

Bedoeld voor

projectmanagers en ingenieurs van havenautoriteiten en havenbedrijven; planners, ontwerpers en projectleiders bij ingenieursbureaus en beleidsadviseurs.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.ir. T. Vellinga (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
  Cursusdata: 21, 22 en 23 november 2018
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Rotterdam
  Prijs: € 1.345,00 excl. btw
  In samenwerking met: PIANC
  Taal
  Dit programma kan (gedeeltelijk) in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Dag 1:

  Integrale haven planning
  ir. Bas Wijdeven, TU Delft

  Havenontwerp, nautische aspecten
  ir. Bas Wijdeven, TU Delft 

  Capaciteitsanalyse en simulatiemodellen
  ir. Xavier Belsollà Olba, TU Delft 

  Planning en onwerp, case Maasvlakte 2
  Prof.ir. Tiedo Vellinga, TU Delft 

  Scheepvaart en terminal industriën
  Prof.dr. Peter de Langen, Universiteit Eindhoven 

  Achterlandverbindingen van een container haven, case Rotterdam
  ir. Maurits van Schuylenburg, UNESCO-IHE

  Duurzame havenontwikkeling
  Prof.ir. Tiedo Vellinga, TU Delft

  Dag 2:

  Ontwerp van containerterminals 
  ir. Jan van Beemen

  Ontwerp van LNG terminals 
  ir. Stephan Huisman, LNG focus NL

  Ontwerp van dry bulk terminals
  ir. Peter Quist, WItteveen+Bos

  PorInt
  Carlos Zapeda, Havenbedrijf Rotterdam

  Oefening havenontwerp

  Dag 3:

  Financiering van havenprojecten
  Dirk van Niekerk, MTBS

  Megatrends voor havens
  dr. ir. Cornelis van Dorsser, TU Delft

  Flexibiliteit in havenontwerp
  dr.ir. Poonam Taneja, TU Delft

  Simport MV2 (serious game)
  Dr. ir. Geertje Bekebrede, TU Delft

  Zaterdag:
  Optionele 4-uurs excursie naar de Maasvlakte 2 met prof.ir. Tiedo Vellinga

 • Downloads