Cursus

Nieuwe technieken dijkversterkingen

Technieken afwegen, beoordelen en toepassen

Nieuwe technieken voor het versterken van dijken zijn vaak beter in te passen dan traditionele dijkversterkingen. In deze cursus leer je de ins en outs van deze technieken en delen wij de ervaringen tot nu toe. Hierbij gaat het niet alleen om techniek, maar ook het proces om een techniek voor het eerst toe te kunnen passen.

Op het nieuwe programma van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan al veel dijken die versterkt moeten worden, de nieuwe normering zal voor een nog grotere opgave van dijkverbetering leiden. Dit allemaal met als doelstellingen sneller en goedkoper. 

Nieuwe technieken voor een dijkversterking kunnen hieraan bijdragen, mits opdrachtgever en -nemer weten waar ze aan beginnen en de technieken kunnen afwegen. In de cursus komen aan bod: INSIDE technieken (dijkvernageling, dijkdeuvels en MIP), waterontspanners (drainage, grindkolommen en DMC), toepassing van geotextielen, Verticaal Zanddicht Geotextiel en JLD-dijkstabilisatoren.

Dijken versterken met kennis van de nieuwste technieken

Na het volgen van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de nieuwste technieken op het gebied van dijkversterking;
 • ben je in staat deze in een project toe te passen;
 • heb je de beginselen geleerd om de ontwerpen te maken, te controleren en te beoordelen;
 • heb je een beeld van de procedures die nodig zijn om een innovatieve techniek in een dijk toe te passen;
 • als dijkbeheerder leer je hoe je het ontwerp kunt beoordelen en jouw organisatie kan inrichten om met nieuwe technieken voor dijkversterking om te gaan. 

 

Bedoeld voor
medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen. 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Dhr. Ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos)
  Cursusdata: 30, 31 oktober en 8 november 2019
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  nabij centraal station
  Prijs: € 1.375,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 15 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
 • Programma

  VOORLOPIG PROGRAMMA

  Dag 1    

  Inleiding

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos) 

  Introductie van dijkenbouw in Nederland

  ir. R.E. Jorissen (Rijkswaterstaat)

  Overzicht nieuwe technieken

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

  Van innovatie naar geaccepteerde techniek

  ir. T.H.A. Bijvoet, Rijkswaterstaat

  SoSeal

  ir. D.W. van den Heuvel (Heijmans Infra)

  Geotextielen / GCL

  ing. R.H. Gerritsen (Low&Bonar/Enka-Solutions)

  Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ) en GZB

  ir. K.A.J. van Gerven (Van Gerven Waterbouwkundig Advies en Pr. Management)

  Elastocoast, BASF

  I. Boonstra (Wetterskip Fryslân)

  Samenvatting en vooruitblik volgende dag

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

  Dag 2

  Inleiding

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos) 

  Vernagelingstechnieken

  ing. H.T.J. de Bruijn (Deltares)

  Drainagetechnieken, DMC

  dr. H. Bos (VolkerWessels Telecom)

  Waterontspanners

  ing. H. Knotter (Waterschap Rivierenland)

  Oefening/case

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

  Soilmixing

  C. Scheer (Mourik Groot-Ammers)

  Vooruitblik

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos) 

  Discussie/samenvatting en afsluiting

  ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) 

   

  Excursiedag

  Excursie naar 1 of 2 recente dijkversterkingsprojecten 

   

   

   

   

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Leerrijk. Ik heb de nieuwe technieken beter leren kennen.”
  Hans Verbraken (Besix NV)
  “Geeft goed inzicht over nieuwe technieken. Eye opener.”
  cursist van BAM Infraconsult BV