Cursus

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd.

Deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kunt u loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen ruimte geven.

Diverse publicaties van CUR en STOWA vormen een kapstok in de cursus.  Verder werkt u in een multidisciplinaire groepsopdracht  aan een integraal ontwerp, afgestemd op doelen voor bijvoorbeeld de KRW, ontsnipperen, ecologische verbinding en beheer.

Effectiever ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

In de cursus leert u:

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeherende organisaties, aannemers en adviesbureaus die in hun werk te maken hebben met ontwerp en aanleg, beheer en  monitoring van natuurvriendelijke oevers.

Cursus data

Locatie: Amersfoort
nabij station CS
Excursie op 10 oktober is op locatie
Prijs: € 1.290,00 excl. btw

Cursus Programma

Programma

Dag 1

Historie en introductie op de cursus
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies

Civielen biologeren: Inleiding ecologie
Michelle de la Haye, Eurofins AquaSense

Biologen civiliseren: hydraulica en civiele techniek
Jan Bakker, INFRAM

Aanpak van oeverprojecten en wetgeving in vogelvlucht
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies

Beheer van oevers
Wiel Dammers, Dammers Groenadvies

Beheer van Oeverprojecten aan de hand van casussen van deelnemers.
Wiel Dammers & anderen

Hydrologie en proces
Freya Macke, Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Inleiding en eerste uitwerking casus
Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

 

Dag 2

Uitwerking casus
Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

Effecten op fauna
Jeroen Reinhold, Landschapsbeheer Flevoland

Hoe gaan we om met de kosten?
Martin Soesbergen, Rijkswaterstaat

Maatlatten KRW, KRW maatregelen en Ecologische Sleutelfactoren
Michelle de la Haye, Eurofins AquaSense

Effecten op flora en vegetatie
Martin Soesbergen, Rijkswaterstaat

Afronden casus tot presentatie
Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

Presenteren casus
Deelnemers

 

Dag 3

Excursie (nader te bepalen)