Cursus

Multivariate Data Analysis

Herken patronen en verbanden in datasets met meerdere variabelen (met R)

Deze cursus verschaft kennis over en vaardigheid in de toepassing van gangbare statistische technieken die, bijvoorbeeld in industriële context, gebruikt worden voor de analyse van multivariate data, gerelateerd aan kwaliteitsaspecten van producten en processen.

De technieken zijn uitermate geschikt om verbanden tussen groepen van variabelen te ontdekken, of om patronen, groepen en clusters vast te stellen en metingen te classificeren.  Doorgaans zijn meerdere factoren of variabelen van invloed op het resultaat.

Op basis van multivariate data analyses zijn bijvoorbeeld instelparameters van een productieproces te relateren aan kwaliteitskenmerken van het resulterende product. Ook maken ze het mogelijk om combinaties van instelparameters te detecteren waarbij een proces verkeerd loopt of om een meetprocedure te kalibreren.

Multivariate statistische methoden toepassen

Tijdens deze cursus leer je:

 • Variabelen waartussen verbanden kunnen bestaan te analyseren en te modelleren
 • Variabelen te herkennen die een overheersende invloed op een proces hebben
 • Verbeteringen en stuurmogelijkheden voor een proces aan te reiken
 • Oorzaken van problemen in de productie te detecteren
 • De behandelde technieken zelfstandig in je eigen werkomgeving toe te passen
 • Aan de hand van praktische oefeningen gebruik te maken van de representatieve statistische software R

Bedoeld voor

Academici en hbo-ers werkzaam in chemometrie, sensoriek of kwaliteitsanalyse van producten en processen,  technici en natuurwetenschappers, docenten van universiteiten en hogescholen.

Kennis van statistische basistechnieken zoals toetsen, schatten en regressiemodellering wordt bekend verondersteld. Enige ervaring in het gebruik van (elementaire) lineaire algebra en van statistische software is wenselijk.

In overleg met de deelnemers kan deze cursus in het Nederlands of Engels worden gehouden.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr. J.J.M. Rijpkema (Technische Universiteit Eindhoven (TU/e))
  Cursusdata: 27 september, 2, 4 en 9 oktober 2019
  Prijs: € 2.295,00 excl. btw
  In samenwerking met: TU/e, faculteit Wiskunde & Informatica
 • Programma
  • Exploratieve Data Analyse (EDA)
  • Toetsen en schatten bij multivariate data (MANOVA)
  • Principale Componenten Analyse (PCA)
  • Factoranalyse (FA)
  • Discriminantanalyse
  • Clusteranalyse
  • Canonische Correlatie
  • Partial Least Squares Regression (PLS)
  • Multidimensional Scaling