Cursus

IBOR - Participatie bij beheer en inrichting van de openbare ruimte

Leer hoe je inwoners kunt motiveren een actieve rol te spelen

In deze cursus krijg je concrete handvatten voor het verder professionaliseren van participatief werken als het gaat om het beheer en de inrichting van openbare ruimte.

In vrijwel elke gemeente staat het bevorderen en ondersteunen van participatie hoog op de agenda. Landelijk zijn er honderden voorbeelden waar inwoners, ondernemers, scholen, bezoekers zelf een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de eigen stad, buurt of straat. Dit varieert van het opnieuw inrichten van een groenstrook en het opruimen van zwerfvuil tot de Right to Challenge, waarbij bewoners taken van gemeenten geheel overnemen inclusief onderhoud en budget.

Tijdens de cursus krijg je concrete handvatten om de samenwerking tussen gemeenten en inwoners op een professionele manier vorm te geven. Hierbij komen  talloze praktijkvoorbeelden uit het land aan de orde.

Handvatten voor het verder professionaliseren van participatie

In deze cursus leer je:

 • Over de achtergronden, doelstellingen, grenzen en mogelijkheden van participatie.
 • Hoe je inwoners kunt motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte.
 • Hoe je het gewenste participatieniveau kunt kiezen en wat dit betekent voor de rolverdeling tussen overheid en omgeving.
 • Hoe je inspeelt op de veranderende rol van de overheid.
 • Hoe je werkprocessen binnen de gemeente vorm geeft zodat inwoners snel duidelijkheid krijgen over hun initiatief.
 • Hoe je co-productie bij herinrichting en place making vorm kan geven.
 • Welke communicatiestrategieën denkbaar en succesvol zijn.
 • Hoe je rekening kunt houden met verschillen tussen wijken en met verschillen in leefstijlen en waardesystemen van inwoners.
 • Wat succesvolle manieren zijn om inwoners te stimuleren en te faciliteren bij hun acties.

 
Bovendien krijg je een begrippenkader aangereikt dat de bekende ‘participatieladder’ aanvult. Je werkt tijdens de cursus actief aan een eigen verbeter- en actieagenda waarmee je de lessen over participatie in de openbare ruimte vertaalt naar de eigen organisatie. 

Bedoeld voor

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het ontwerp, het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

 

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma

  Dag 1

  • Kennismaking, vragen en introductie programma 
  • Participatie in de openbare ruimte; inleiding, maatschappelijke context, vraagstukken
  • Interactie - opstellen en concretisering eigen leervraag
  • Praktijkvoorbeeld
  • Invulling aan participatie: regieniveau, welk niveau wanneer en randvoorwaarden
  • Interactie - Toepassen afwegingskader op eigen organisatie
  • Co-productie en placemaking
  • Concluderen en afsluiting: wat neem je mee naar je werkplek?

  Dag 2

  • Inleiding, belangrijkste inzichten dag 1
  • Communicatie: leefstijlen en doelgroepen
  • Interactie: in gesprek met bewoners
  • Praktijkvoorbeeld
  • Gedragsbeïnvloeding openbare ruimte
  • Praktijkvoorbeeld
  • Concluderen en afsluiting: wat neem je mee naar je werkplek?
    

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “De cursus is inspirerend door de vele vormen van burgerparticipatie gepresenteerd door verschillende gemeenten én burgers. Het heeft inzicht gegeven wanneer het zinvol is om burgerparticipatie te starten, in welke vorm én wat daarbij de aandachtspunten zijn. Het zou een aanvulling zijn om ook andere overheden aan het woord te laten en uit te nodigen, bijvoorbeeld over klimaatadaptatie. Zo wordt de cursus nog aantrekkelijker voor een bredere groep belangstellenden.”
  Sandra Fraikin, Hoogheemraadschap van Delfland
  “Informatief, complexiteit helder in beeld gebracht, veel goede (en foute) voorbeelden, leerzame cursus.”
  Frits Erdmann (ABT BV)
  “Naast theorie ook ruimte om ook de (dagelijkse) praktijk in de cursusgroep te bediscussiëren. ”
  Diny Kramer-Vaandrager (Gemeente Oud-Beijerland)
  “Veel van geleerd, goed bruikbaar in werkveld.”
  Ilse van Woudenberg (Gemeente Gooise Meren)
  “Veel inhoud gericht op de praktijk.”
  Arnoud Overbeeke (A-Garden Groenspecialisten)
  “Boeiend en leerzaam. Biedt informatie zowel praktisch als beleidsmatig.”
  Karin Hammink (Gemeente Westervoort)
  “Nieuwe inzichten in bestaande kennis.”
  Ivan van Rooijen (Donkergroen)
  “Informerend en inspirerend.”
  Liesbeth Leermakers (Gemeente Heusden)
  “Prettig en kundig”
  Barry de Koster (Gemeente West Betuwe)
  “Heel informatief.”
  Jantien Fuchs (Gemeente Leiden)
  “Inhoudelijk goed en gevarieerd. Prettige cursusleider en fijne sfeer. Veel ruimte voor interactie en analyse.”
  Cursist