Cursus

IBOR - Masterclass Sociale ontwikkeling en beheer openbare ruimte

Onderdeel van ons vernieuwde IBOR-programma

De samenleving verandert: vergrijzing, ouderen die langer zelfstandig wonen, toename van obesitas en met meer mensen samenleven op een klein oppervlak. Hoe ga je daarmee om? In deze masterclass wordt ingegaan op sociale ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.

Succesvol samenleven in een multi-etnische samenleving is geen vanzelfsprekendheid. De openbare ruimte wordt gebruikt door iedereen en is daarmee een plek waar mensen elkaar tegenkomen, met elkaar vertrouwd raken en ontmoeten. De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van werken die aansluit bij wensen uit de samenleving. Participatie wordt een vereiste, wat kansen biedt voor beheer op maat.

Het doel is om een openbare ruimte te bieden die uitnodigt om naar buiten te gaan, die ondersteunt in langer zelfstandig wonen en meer te bewegen: de openbare ruimte als ‘buurthuis of sportschool van de toekomst’. Er komen vele succesvolle voorbeelden aan de orde en je gaat concreet aan de slag met je eigen vraagstukken.

Invloed van sociale en politieke ontwikkelingen

In deze masterclass:

 • Krijg je snel inzicht in de sociale trends en gevolgen voor beheer (o.a. meer evenementen, arbeidsparticipatie, VN verdrag gelijke behandeling, openbare ruimte en toegankelijkheid, gezondheid, ontmoeten)
 • Krijg je inzicht in de kansen en mogelijkheden die deze sociale ontwikkelingen bieden bij het beheer van de openbare ruimte.
 • Leer je wat dit betekent voor je werkwijze, organisatie, beleidsinstrumenten, financiën en competenties.
 • Word je geïnspireerd door succesvolle voorbeelden uit het vakgebied.
 • Krijg je concrete handvatten hoe sociale ontwikkelingen toe te passen in je eigen beheer

Bedoeld voor

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina

 • Programma

  Inleiding: Sociaal-Maatschappelijke ontwikkelingen en het beheer openbare ruimte
  Drs. Martin van der Zwan, PLANTERRA

  De maatschappij verandert. Het aantal ouderen en mensen met een migratieachtergrond neemt verder toe. Er is meer aandacht voor het voorkomen van ongezondheid, het vergroten van de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking en voor het bestrijden van eenzaamheid. Verder zie je dat de stad steeds meer in trek is bij jongeren en dat het aantal evenementen in de stad nog steeds groeit. Dit merk je ook in de openbare ruimte. Martin licht deze ontwikkelingen toe en bespreekt hoe je als beheerder in kan spelen deze sociale ontwikkelingen.

  Vergrijzing: het gebruik en de beleving van de openbare ruimte door ouderen
  Dr. Rianne van Melik, universitair docent Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

  In haar presentatie zal ze het thema ‘vergrijzing’ verdiepen en zal ze voornamelijk ingaan op een onderzoek uit 2017 waarbij zij meer dan 200 ouderen interviewde over de vraag hoe zij de openbare ruimte (als ontmoetingsplek) gebruiken en ervaren.
  We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er vanuit beheer zijn om hierop in te spelen.

  Diversiteit en Inclusie: gebruik en beleving  van de openbare ruimte door mensen met migratieachtergrond en mensen met een beperking 
  Dr. Annica Brummel,  senior onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen  (Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking) en senior onderzoeker bij Pluryn

  In haar presentatie zal ze het thema ‘diverse samenleving’ verdiepen en zal ze voornamelijk ingaan op het begrip ‘sociale inclusie’ en de betekenis van de openbare ruimte voor mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond.
  We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er vanuit beheer zijn om hierop in te spelen

  Interactie: Vertaling naar de eigen werkpraktijk
  In dit deel van het programma komen de besproken thema’s samen en maak je de vertaling naar je eigen organisatie. Aan de hand van tal van ‘inpiratiekaartjes’ met voorbeelden bepaal je welke ingrepen je in de openbare ruimte je nog meer zou kunnen nemen om als beheerder in te spelen op de verschillende sociale opgaven.   Ook kijken we naar verbetermogelijkheden als het gaat om werkprocessen, de  beleids- en beheerinstrumenten en de samenwerking binnen de gemeente en met andere partijen.