Cursus

IBOR - Masterclass Ruimtelijke ontwikkeling en beheer openbare ruimte

Onderdeel van ons vernieuwde IBOR-programma

De druk op de openbare ruimte neemt toe. Er is sprake van ruimtelijke verdichting en toenemende gebruiksdruk. Hoe zorg je ervoor dat die verdichting niet ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare ruimte? In deze masterclass wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.

Tot 2040 zijn er nog meer dan een miljoen extra woningen nodig in Nederland, vooral binnen bestaand stedelijk gebied. Meer woningen leiden tot meer mensen in die stad, wat weer resulteert in meer vervuiling en parkeerdruk. Daarnaast wordt de druk op de openbare ruimte vergroot door een toename van het aantal evenementen. De problematiek van leegstand in winkelgebieden wordt steeds urgenter door de toename van webwinkels. Aan de andere kant biedt verdichting ook kansen voor meer levendigheid, meer voorzieningen en een beter openbaar vervoer.

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op deze trends en op welke manier je via beheer en (her)inrichting van de openbare ruimte hierop kan inspelen. Er komen succesvolle voorbeelden aan de orde en je gaat concreet aan de slag met je eigen vraagstukken.

Invloed ruimtelijke en economische ontwikkelingen op beheer

In deze masterclass:

  • Krijg je snel inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
  • Leer je meer over het effect van verdichting, gebruiksdruk, de omgevingswet en Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust Beheren (BOOB)
  • Leer je wat dit betekent voor je werkwijze, organisatie, beleidsinstrumenten, financiën en competenties.
  • Word je geïnspireerd door succesvolle voorbeelden uit het vakgebied.
  • Krijg je concrete handvatten hoe je met beheer openbare ruimte kunt inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen


Bedoeld voor

  • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
  • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
  • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina