Cursus

IBOR - Masterclass Duurzame ontwikkeling en beheer openbare ruimte

Onderdeel van ons vernieuwde IBOR-programma

Duurzaamheid, energietransitie, circulariteit, biodiversiteit, klimaatverandering. Veel ontwikkelingen beïnvloeden het beheer van de openbare ruimte. Maar hoe ga je daarmee om? In deze masterclass wordt ingegaan op de gevolgen van duurzame ontwikkeling op het beheer van de openbare ruimte.

Steeds meer gemeenten streven naar een duurzame, circulaire en energieopwekkende openbare ruimte. Denk aan het hergebruiken van snoeiafval, gerecyclede bankjes en de eerste pilots met smart highways. Wellicht de grootste uitdaging voor een duurzame openbare ruimte op de lange termijn bevindt zich op het vlak van klimaatverandering.

Hoe richten we onze openbare ruimte zo in dat klimaatverandering wordt tegengegaan (klimaatmitigatie), de negatieve effecten van klimaatverandering worden bestreden (klimaatadaptatie) en de stedeling kan profiteren van de voordelen die klimaatverandering biedt (kwaliteit)? Er komen succesvolle voorbeelden aan de orde en je gaat concreet aan de slag met je eigen vraagstukken.

Duurzame toekomst van beheer

In deze masterclass:

  • Krijg je snel inzicht in de trends en (maatschappelijk) ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beheer.
  • Krijg je inzicht in de kansen en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming bij vervanging en onderhoud in de openbare ruimte.
  • Leer je wat dit betekent voor je werkwijze, organisatie, beleidsinstrumenten, financiën en competenties.
  • Word je geïnspireerd door succesvolle voorbeelden uit het vakgebied.
  • Krijg je concrete handvatten hoe duurzaamheid toe te passen in je eigen beheer

Bedoeld voor

  • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
  • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
  • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina