Cursus

IBOR - Kwaliteit, beleving en gedrag

Toekomstgericht beheer van de openbare ruimte door inzicht in beleving en gedrag

De ‘zachte‘ kant van het beheervak wordt steeds belangrijker – gedragsdeskundigen en omgevingspsychologen doen hun intrede in het vakgebied beheer openbare ruimte. Beheer is niet meer uitsluitend het domein van vaktechnische mensen. In deze cursus ga je aan de slag met de invloed van gedrag en beleving voor een toekomstgericht beheer van de openbare ruimte.

De maatschappij verandert en met de invoering van de Omgevingswet gaat het werkveld nog verder veranderen. Een open houding ten opzichte van gebruikers en collega’s van andere afdelingen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte is een vereiste. 

Daarnaast zijn er grote relevante opgaven zoals de klimaatopgave en de woningbouwopgave. De keuzes die hiervoor nu worden gemaakt, hebben gevolgen voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Zij vragen om een doordachte visie op de rol van de openbare ruimte te midden van gebouwen. Tijdens de cursus komen veel voorbeelden uit het land aan bod.

Effectieve sturing op de openbare ruimte door kennis van gedrag

Voor effectieve sturing op de inrichting, het onderhoud én het gebruik van de openbare ruimte is specifieke kennis over mensen en gedrag nodig. In deze cursus:

 • krijg je inzicht in de meerwaarde van kennis over gedrag en beleving voor een toekomstgericht beheer van de openbare ruimte;
 • krijg je handvatten voor het meten van kwaliteit op basis van beleving en raak je bekend met factoren die de beleving negatief beïnvloeden;
 • leer je de instrumenten om gedrag in de openbare ruimte bij te sturen (o.a. gedragsinstrumenten, communicatie, inrichting, participatie, zichtbaar beheer en toezicht);
 • word je bekend met de invloed van participatie op de beleving en het gedrag van gebruikers.
 • leer je bewuster keuzes maken voor het inzetten van onderhoudsmethoden, werkmethoden voor participatie en andere instrumenten;
 • leer je hoe je collega’s kunt overtuigen van het belang van gedrag en beleving bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Bedoeld voor

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina

 • Programma

   

  1. Introductie over de toepassing van gedragskennis: een lonkend perspectief?

  Wat betekent het als je de mens centraal stelt in het beheer van de openbare ruimte? We leggen de relatie tussen omgeving, beleving, stressfactoren en gedrag.

  2. Verdieping in beleving

  We verdiepen ons verder in beleving. Wat is beleving eigenlijk en hoe meet je dit? Wat zijn stressfactoren in de openbare ruimte? Hoe stuur je op beleving? Hoe betrek je belanghebbenden in het proces? Hoe kunnen we kennis over waarden en leefstijlen toepassen? We nemen een casus en maken samen een analyse. En vertalen de inzichten naar adviezen voor inrichting en beheer.

  3. Nudge je al?

  De gouden driehoek van beheer kent 3 pijlers: inrichting, onderhoud en gebruik. Een goed gebruik van de openbare ruimte wordt bepaald door gedrag. Welk gedrag is wenselijk? Welk gedrag wil je beïnvloeden? Na een theoretische introductie behandelen we actuele cases. Hoe los je het casusprobleem op met de toepassing van gedragskennis? We maken kennis met het gedragswiel. Samen bepalen we wat dit betekent voor o.a. communicatie, inrichting, participatie, zichtbaar beheer, toezicht en handhaving. We werken een aanpak uit en bedenken hoe je je organisatie kunt meenemen in deze nieuwe aanvliegroute.

  4. Aan de slag

  In dit deel van het programma komen de thema’s die we tot nu toe hebben behandeld samen en passen we het toe op een concrete casus (vraagstuk in jouw gemeente). Hoe neem je de opgedane kennis over beleving en gedragsbeinvloeding hierin mee? Waarom, wanneer en onder welke voorwaarden wil je het toepassen? Hoe krijg je bestuurders en collega’s mee?

  5. Agenda voor 2019

  Aan het eind van deze dag maak je de balans op en stel je een ‘denk- en doe-agenda’ op voor het komende jaar. Wat is jouw wens voor de toepassing van gedragskennis in relatie tot de kwaliteit van de openbare ruimte? Wat ga jij na vandaag anders aanpakken? Hoe verandert jouw rol en werkwijze in 2019? Welke tools wil jij gaan inzetten? Welke tips en adviezen wil jij aan jouw organisatie meegeven? Waar wil je je nog verder in verdiepen?