Cursus

IBOR - Introductie Integraal Beheer Openbare Ruimte

Beheer klaar voor 2030

In deze cursus krijg je inzicht in de essenties van integraal beheer openbare ruimte (IBOR) en actuele en toekomstige ontwikkelingen. Er wordt ingegaan op de diverse principes van IBOR: frequentie-, kwaliteit-, maatschappelijk-, risico- en kansgestuurd beheer. Alle onderwerpen binnen IBOR komen op hoofdlijnen aan bod.

Je krijgt inzicht in de trends in het vakgebied aan de hand van diverse voorbeelden uit het land, intervisie en spelvormen. Middels een integraal voorbeeld van een gemeente krijg je inzicht in de wijze waarop deze invulling geeft aan IBOR.

Bovendien krijg je een kijkje in de toekomst: hoe ziet beheer er in 2030 uit? De beheerder wordt steeds meer een ‘stadsverbeteraar’, die niet alleen zorgt voor het technisch in stand houden van de openbare ruimte, maar veel meer kansen ziet om de openbare ruimte samen met inwoners en instanties toekomstbestendig te maken.

Essentie van beheer openbare ruimte

In hoeverre is beheer in jouw gemeente al klaar voor 2030? Tijdens deze cursus wordt ingegaan op:

  • Verschillende sturingsprincipes, beleids- en beheerinstrumenten, financiële aspecten, participatie van inwoners en sturing op beleving van de openbare ruimte.
  • Kansen om vanuit beheer bij te dragen aan maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, de toenemende druk op de stad, verandering van de bevolkingssamenstelling en smart cities.
  • Trends, uitdagingen en kansen voor beheer voor de toekomst: het beheervak in 2030.
  • Je eigen verbeteragenda: je gaat naar huis met een verbeterplan met concrete actiepunten voor jouw gemeente.

Bedoeld voor 

  • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
  • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
  • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina