Cursus

IBOR - Gespreksvaardigheden

Constructief in gesprek met inwoners

Participatie in de openbare ruimte is in veel gemeenten niet meer weg te denken. Inwoners die meedenken over herinrichting, betrokken zijn bij de eigen omgeving en bijdragen aan de leefbaarheid daarvan. Ieder doet dat op zijn eigen manier en met zijn eigen drijfveren. Hoe behoud je goed contact met inwoners en leid je alle initiatieven in goede banen?

Tijdens deze cursus verbeter je je gesprekstechnieken en leer je handelen als adviseur richting inwoners. Je leert steviger en met vertrouwen te presenteren. Je krijgt handvatten om met grip en regie op de situatie allerlei voorkomende gesprekken met inwoners te kunnen voeren. Het oefenen van gesprekken staat centraal, zowel één-op-één gesprekken als bewonersavonden, zodat je ook bij moeilijke gesprekken tot constructieve communicatie kunt komen.

Effectief in gesprek met bewoners

Na het volgen van deze cursus:

 • Leer je hoe je op een effectieve en constructieve manier het gesprek aan kan gaan met inwoners over hun wensen, klachten en initiatieven.
 • Krijg je inzicht in diverse gesprekstechnieken.
 • Weet je hoe je je kan voorbereiden op allerlei gesprekken en kan reageren tijdens gesprekken.
 • Kun je de eigen rol ten opzichte van inwoners bepalen.
 • Weet je waar de sterke kanten en ontwikkelpunten liggen in je eigen communicatiestijl.
 • Kan je de relatie tussen gemeente en inwoners positief versterken.
 • Met als resultaat een stijging van het aantal tevreden inwoners en een daling van het aantal situaties dat escaleert.

Bedoeld voor

De cursus is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en aannemers. 

 • Beheerders, ontwerpers, projectleiders, beleidsambtenaren en wethouders openbare ruimte die in hun werk veel contact hebben met inwoners. Het gaat daarbij in eerste instantie om medewerkers die expliciet taken hebben om participatie in de openbare ruimte op gang te brengen. 
 • Technisch beheerders die met inwoners te maken hebben of meldingen openbare ruimte afhandelen. 
 • Opzichters, voormannen, vakspecialisten die klantgerichter willen werken. 
 • Medewerkers van service teams en uitvoering, die tijdens het werk vragen krijgen van inwoners of hen meer bij de buurt willen betrekken. 

Deel deze pagina

 • Programma

  De cursus gaat in op de volgende onderdelen: 

  • Verschillende rollen als professional inrichting en beheer openbare ruimte en de meerwaarde van participatie 
  • Inzicht krijgen in de eigen communicatiestijl en die effectief inzetten in contact met inwoners 
  • Regie hebben over de loop van het gesprek 
  • Verwachtingen sturen, naar bewoners maar ook bestuur en raad 
  • Onderhandelen 
  • Het houden van bewonersavonden 
  • Werken als team: één verhaal hebben en elkaar steunen