Cursus

Hydraulische modellen op maat met Python

Van probleemschematisatie tot antwoord op ontwerpvraag

Voor stromingen in waterlopen zijn vele modellen beschikbaar. Deze schieten voor het ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken vaak te kort. Kunstwerken hebben vaak abrupte profielovergangen en bewegende keermiddelen. Met beide kunnen bestaande rekenmodellen slecht overweg. De waterbouwkundig ingenieur is daarom vaak aangewezen op eigen modellen of analytische berekeningen.

In deze cursus leer je om stromingsmodellen op maat te maken in de programmeertaal Python. Je wordt daarbij meegenomen vanaf de probleemschematisatie, via de vertaling naar fysica naar het uiteindelijke antwoord op de ontwerpvraag.

Tijdens de cursus bouw je onder begeleiding je eerste model dat je aan het eind van de dag werkend mee naar huis neemt.

Je eigen Python model

Tijdens de cursus leer je:

 • Je hydraulische probleem te vertalen naar fysica;
 • Vanuit de fysica je conceptuele model op te bouwen;
 • Dit model te scripten in de programmeertaal Python;
 • Manieren om je resultaten te communiceren naar collega's en opdrachtgever.
 • Na het volgen van de cursus ben je zelf in staat om eenvoudige hydraulische problemen in een Python model te zetten en door te rekenen.


Bedoeld voor

Adviseurs en ontwerpers betrokken bij waterbouwkundige projecten werkzaam bij Rijkswaterstaat, waterschappen, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en de natte aannemerij. De cursus veronderstelt basiskennis van de programmeertaal Python, opgedaan in de praktijk of door het volgen van de inleidende PAOTM-cursus “Python voor ingenieurs”

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. H.G. Voortman (Hessel Voortman EC)
  Cursusdata: 4 oktober 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 395,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma
  • Waarom maatwerk modellen in Python?
   Presentatie
    
  • Werksessie: stationair stromingsmodel
   Onder begeleiding uitwerken van een praktijk voorbeeld
    
  • Communiceren van resultaten/effectief Python gebruik
   Presentatie
    
  • Werksessie: vervolg
    
  • Aanpak voor instationaire modellen
   Presentatie
    
  • Afronding