Cursus

De markt van koopwoningen

Recente ontwikkelingen en perspectieven

De afgelopen jaren hebben we te maken met een koopwoningmarkt die voor meerdere doelgroepen onbereikbaar geworden is. Het is steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te vinden en als er een geschikte koopwoning is, zijn er teveel gegadigden, en wordt boven de koopprijs geboden.

Hoe kunnen we deze markt weer vlot trekken? En wat is de rol van de betrokken partijen (overheden, makelaar, gemeente, corporaties)?

In deze cursus krijg je meer kennis over een breed scala aan onderwerpen rondom de markt van koopwoningen.   Diverse sprekers gaan uitgebreid in op zowel de huidige situatie op de koopwoningmarkt als op de toekomstige ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen van het recente rijksbeleid.

Thema’s die aan de orde komen zijn prijsbewegingen op de koopwoningmarkt, de visie van bouwondernemer, corporaties en gemeenten en de toekomst van de koopwoningmarkt.

Inzicht in de markt van koopwoningen in Nederland

Tijdens deze cursus:

  • Doe je kennis op over de structuur en het functioneren van de markt van koopwoningen in Nederland.
  • Krijg je inzicht vanuit het perspectief van verschillende betrokken partijen (consument, makelaar, gemeente, corporatie en projectontwikkelaar) in hoe zij reageren op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op koopwoningmarkt. Wat is hun rol?
  • Doe je kennis op over recente beleidsmaatregelen van de rijksoverheid om de koopwoningmarkt vlot te trekken en de gevolgen hiervan voor de koopwoningmarkt.
  • Je doet kennis op aan de hand van zowel recente onderzoeksresultaten en wetenschappelijke inzichten als via meer praktische bijdragen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal.

 

Bedoeld voor

De cursus is van belang voor hen die dagelijks met de koopsector te maken hebben zoals bouwondernemers, medewerkers van makelaarskantoren en projectontwikkelaars, volkshuisvesters werkzaam bij provincies, gemeenten en corporaties die voor het realiseren van beleid te maken hebben met ontwikkelingen op de koopwoningmarkt.

Deel deze pagina

  • Informatie
    Cursusdata: 13 en 14 mei 2020 (o.v.)
    In samenwerking met: TUDelft MBE