Cursus

Chemical engineering - incompany training

Short course chemische technologie

Basiskennis van chemische technologie komt van pas in een groot aantal branches en functies. Toepassingen zijn bovendien voortdurend in ontwikkeling.  Bij PAOTM leer je de grondslagen van de chemische technologie op een toegankelijke wijze kennen.

De basis van chemical engineering is uitgewerkt in een zevental onderwerpen. De losse onderwerpen zijn apart te volgen of je kunt er een aantal combineren. De gehele gehele serie is geschikt als brede oriëntatie op de wereld van chemical engineering. Wij ontwikkelen een incompany cursus op maat met daarin de onderwerpen van jouw keuze.

De onderwerpen

1. Fysische transportverschijnselen
Een kennismaking met de chemische technologie begint met de beschrijving van de overdracht van impuls, warmte en stof. Kennis van materiaal- en energiebalansen, laminaire en turbulente stroming, warmteoverdracht, diffusie en convectieve stofoverdracht is cruciaal voordat je je verder verdiept in reactoren, scheidingsprocessen en mengproblemen. Ook de in dit vakgebied gebruikte dimensieloze kengetallen komen aan de orde. Deze introductie geeft basiskennis voor de andere onderwerpen.

2. Mengen en roeren
Maak kennis met roerdertypen, mengtijd, energieverbruik, opwervelen van deeltjes, gasverdeling, warmte- en stofoverdracht in geroerde vaten en met opschaling. Dit onderdeel geeft basiskennis voor het onderwerp reactorkunde.

3. Reactorkunde
De verschillende reactortypen -geroerde batch reactor, propstroomreactor en continu doorstroomde geroerde tankreactor- worden kwalitatief en kwantitatief behandeld. Verder krijgen de orde van een chemische reactie, reactorkeuze, opschaling en intrinsieke procesbeveiliging aandacht.

4. Unit operations: destillatie en gasabsorptie
Continu destillatie, het ontwerpen van continu destillatiekolommen, typen destillatie (batch, azeotropisch, extractief, stoom) en gasabsorptie worden behandeld.

5. Unit operations: Vloeistof-vloeistofextractie
De vloeistof-vloeistof extractie in een menger/scheider én in een kolom wordt besproken. 

6. Unit operations: Membraanscheiding
Alles over membraanscheiding voor waterige systemen en voor gassen.

7. Unit operations: Kristallisatie, vloeistof-vast scheiding en droging
Leer alles over industriële kristallisatie en precipitatie met de populatiedichtheidsbalans, vast-vloeistof scheidingen en industriële droogprocessen.

Bedoeld voor

Je bent chemicus, werktuigbouwkundig of natuurkundig ingenieur, fysicus of bioloog en werkzaam in de procesindustrie of op een ingenieursbureau. Je bent werkzaam als technisch of wetenschappelijk stafmedewerker. Ook geschikt als opfriscursus voor chemisch technologen.

Deel deze pagina