Cursus

Participatie bij beheer en inrichting van de openbare ruimte

Leer hoe je inwoners kunt motiveren een actieve rol te spelen

Landelijk zijn er honderden voorbeelden waar bewoners, ondernemers, scholen, bezoekers zelf een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de eigen stad, buurt of straat. Dit doen zij door zwerfvuil op te ruimen, door een groenstrookje (her)inrichting van de openbare ruimte. In vrijwel elke gemeente staat het bevorderen en ondersteunen van participatie hoog op de agenda.   

Handvatten voor het verder professionaliseren van participatie

In deze cursus leer je:

 • Hoe je inwoners kunt motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte.

 • Hoe je het gewenste participatieniveau kunt kiezen en wat dit betekent voor rollen en rolverdeling tussen overheid en omgeving.

 • Welke communicatiestrategieën denkbaar en succesvol zijn.

 • Hoe je rekening kunt houden met verschillen tussen wijken en met verschillen in leefstijlen en waardesystemen van burgers.

 • Wat succesvolle manieren zijn om inwoners te faciliteren bij hun acties.


Ook krijg je een begrippenkader aangereikt dat de bekende inspraakladder/‘participatieladder’ aanvult. Naast meedenken met plannen van de gemeente gaat actief burgerschap over de invulling van een meer gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners en overheid. Tijdens de cursus worden talloze praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland ter lering aangeboden. Ook werk je aan een eigen verbeter- en actieagenda waarmee je de lessen vanuit de cursus vertaalt naar de eigen organisatie. 

Bedoeld voor

 • Gemeenteambtenaren vanuit afdelingen beheer openbare ruimte, wijkbeheer en ruimtelijke ontwikkeling – ontwerp openbare ruimte
 • Professionals vanuit woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties 

 

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma

  Dag 1

  • Kennismaking, vragen en introductie programma 
   Martin van der Zwan
  • Participatie in de openbare ruimte; inleiding, maatschappelijke context, vraagstukken
  • Interactie - opstellen en concretisering eigen leervraag
  • Praktijkvoorbeeld: Breda 
   Anne Jelle Lycklama à Nijeholt; Teamleider Wijk, Gemeente Breda 
  • Invulling aan participatie: regieniveau, welk niveau wanneer en randvoorwaarden
  • Interactie - Toepassen afwegingskader op eigen organisatie
  • Co-productie en placemaking
  • Concluderen en afsluiting: wat neem je mee naar je werkplek?

  Dag 2

  • Inleiding, belangrijkste inzichten dag 1
   Martin van der Zwan 
  • Communicatie: leefstijlen en doelgroepen
   Stanzi Winkel
  • Interactie: in gesprek met bewoners
  • Praktijkvoorbeeld
  • Gedragsbeïnvloeding openbare ruimte
   Mariska Kien 
  • Praktijkvoorbeeld: coproductie bij inrichting Elisabeth Groen in Amersfoort
   L. Bouma, P. Struijk, Stichting Elisabeth Groen
  • Concluderen en afsluiting: wat neem je mee naar je werkplek?
    

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “De cursus is inspirerend door de vele vormen van burgerparticipatie gepresenteerd door verschillende gemeenten én burgers. Het heeft inzicht gegeven wanneer het zinvol is om burgerparticipatie te starten, in welke vorm én wat daarbij de aandachtspunten zijn. Het zou een aanvulling zijn om ook andere overheden aan het woord te laten en uit te nodigen, bijvoorbeeld over klimaatadaptatie. Zo wordt de cursus nog aantrekkelijker voor een bredere groep belangstellenden.”
  Sandra Fraikin, Hoogheemraadschap van Delfland
  “Informatief, complexiteit helder in beeld gebracht, veel goede (en foute) voorbeelden, leerzame cursus.”
  Frits Erdmann (ABT BV)
  “Naast theorie ook ruimte om ook de (dagelijkse) praktijk in de cursusgroep te bediscussiëren. ”
  Diny Kramer-Vaandrager (Gemeente Oud-Beijerland)
  “Veel van geleerd, goed bruikbaar in werkveld.”
  Ilse van Woudenberg (Gemeente Gooise Meren)
  “Veel inhoud gericht op de praktijk.”
  Arnoud Overbeeke (A-Garden Groenspecialisten)
  “Boeiend en leerzaam. Biedt informatie zowel praktisch als beleidsmatig.”
  Karin Hammink (Gemeente Westervoort)
  “Nieuwe inzichten in bestaande kennis.”
  Ivan van Rooijen (Donkergroen)
  “Informerend en inspirerend.”
  Liesbeth Leermakers (Gemeente Heusden)
  “Een flinke zit. Veel goed bruikbare informatie. Inspirerende en goed bruikbare voorbeelden.”
  Cursist
  “Inhoudelijk goed en gevarieerd. Prettige cursusleider en fijne sfeer. Veel ruimte voor interactie en analyse.”
  Cursist
  “Heel informatief.”
  Jantien Fuchs (Gemeente Leiden)