Menu
Cursus
cursussen | brand-een-integrale-aanpak Print deze pagina

Brand, een integrale aanpak!

‘Brandveiligheid is een steeds belangrijker aspect bij het ontwerpen en bouwen. Als cursist verwerft u praktische kennis van dit onderwerp, waardoor een beter afgestemd ontwerp mogelijk wordt en discussies tussen partijen soepeler verlopen. Een keur van docenten geeft u inzicht in de mogelijkheden om aan te tonen dat uw gebouw op alle aspecten van brandveiligheid aan de eisen voldoet.’

Dr.ir. A.F. Hamerlinck (Adviesbureau Hamerlinck)


Resultaat

 • U leert het ontwerpvraagstuk brandveiligheid in de bebouwde omgeving integraal aan te pakken. Met deze aanpak zijn creatieve oplossingen mogelijk. Hiervoor is een hoger kennisniveau vereist, zowel in het ontwerpproces van architect, constructeur, bouwfysicus en brandadviseur, als in het overleg tussen ontwerpers en toetsers.
 • U krijgt de mogelijkheid uw kennisniveau over brandveiligheid te verhogen en dit toe te passen in uw projecten.
 • U neemt kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.
 • U leert wanneer het gelijkwaardigheids-beginsel kan worden toegepast.
 • NIEUW: de uitgangspunten van Eurocode EN 1991-1-2 over de zogeheten ‘natuurlijke brand’; consequenties van het kwadrantenmodel van de nieuwe brandweerdoctrine voor het ontwerpen van gebouwen, parkeergarages met de NEN 6098,  wijzigingen in normalisatie (o.a. NEN 6069, 6075), nieuwe versie ‘Beheersbaarheid van Brand’.

Inhoud

Brandveiligheid is een steeds belangrijker aspect bij het ontwerpen en bouwen. De architect heeft hierbij de uitdaging de voor de opdrachtgever optimale oplossing te creëren in het spanningsveld tussen ruimtelijke functionaliteit, veiligheid en economie. Door in een vroeg stadium van een ontwerp integraal alle brandveiligheidsaspecten en maatregelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch, mee te nemen en te bespreken met de adviseurs en de brandweer, kan het optimale samenspel van ruimtelijke functionaliteit, veiligheid en economie gevonden worden. Het Bouwbesluit vormt het referentiekader voor de brandveiligheidseisen. Kennis van de systematiek, de uitgangspunten en de inhoud van deze brandveiligheidseisen is dus belangrijk. Maar het Bouwbesluit is soms moeilijk leesbaar en niet eenvoudig te begrijpen. Het geeft bovendien aanleiding tot verschillende interpretaties, discussies met de toetsende instanties én geeft niet voor alle situaties uitsluitsel. In vele gevallen biedt toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel uitkomst, bijvoorbeeld wanneer het plan grote binnenruimten en/of atria bevat of wanneer er een sprinklerinstallatie of rook- en warmte-afvoerinstallatie wordt toegepast. Als cursist verwerft u praktische kennis over dit onderwerp, waardoor een beter afgestemd ontwerp mogelijk wordt en discussies tussen partijen soepeler verlopen. Een keur van docenten geeft u inzicht in de mogelijkheden om aan te tonen dat uw gebouw op alle aspecten van brandveiligheid aan de eisen voldoet.

Bedoeld voor

 • Bouwkundigen, architecten en projectleiders.
 • Constructeurs, bouwfysici, brandadviseurs.
 • Medewerkers bouwtoezicht, bouwplantoetsers, brandweer en verzekeraars.
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *