Menu
Cursus
cursussen | beoordeling-constructieve-veiligheid-bestaande-verbouw Print deze pagina

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies

Algemeen, gebouwen en bruggen

‘De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeelt u een constructie en hoe gaat u constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Het gaat in deze cursus vooral om op de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moeten worden en waar de juridische verankering te vinden is. Toepassing van de NEN 8700 en de NEN 8701 staat daarbij centraal.'

Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TU Delft/TNO), 
Dr.ir. N.P.M. Scholten (Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw) en 
Ing. A. de Vries (Bouw- en Woningtoezicht Amsterdam)

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken.

In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases, ontleend aan de praktijk, oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Module 1

Module 2

Resultaat

 • U leert welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de wetgeving voortvloeien met betrekking tot het aspect constructieve (brand)veiligheid; een en ander onderscheiden naar de verschillende bouwpartijen 
 • U maakt kennis met verschillende wettelijke documenten zoals het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht 
 • U maakt kennis met de Eurocodes en hun rol bij de beoordeling van bestaande bouw 
 • U leert optimaal gebruik te maken van de normbladen NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011, waarbij tevens belangrijke verschillen tussen het ontwerpen van een nieuw te bouwen bouwwerk en het beoordelen en/of veranderen van een bestaand bouwwerk worden uitgediept 

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.

 • Modules
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO), Dhr. Dr.ir. N.P.M. Scholten (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Ing. A. de Vries (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw)
  Cursusdata: 11, 12 en 18 april 2018
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.290,00 excl. btw
  Studiepunten: 4 Kenniseenheden Constructeursregister
  10 PDH's Bouw- en Waterbouwkunde
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Zeer leerzaam en praktisch toepasbaar.”
  Jasper van Gils (G.J.M. Bouwadvies BV)
  “Praktische vertaling van lastig te lezen en interpreteren wet en voorschriften.”
  Pieter Bout (Arcadis)
  “Goed voor kennisopbouw regelgeving. Lijkt simpel en is het niet: neus op feiten dat ik meer van regelgeving moet weten.”
  Bianca Derkzen (Rijksvastgoedbedrijf)
  “Leerzaam met nuttige cases.”
  Dennis Woudenberg (Royal Haskoning DHV)
  “Zeer interessant en nuttig (veel aanvullende informatie en achtergronden).”
  Leon Klerks (Movares)