cursus-default

Aquatisch ecologische systeemanalyse

Toepassing ecologische sleutelfactoren

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. 

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW.

De cursus is persoonlijk van opzet. Het uitwerken van de eigen case staat centraal. We werken van grof naar fijn. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses. Je bereidt je voor middels een E-learning voor het opstellen van waterbalansen.

Systeemanalyse leren toepassen

Door het volgen van deze cursus heb je:

 • inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen;
 • kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen;
 • ervaring opgedaan met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem;
 • en ben je in staat om zelf een systeemanalyse uit te voeren op basis van Ecologische Sleutelfactoren. 

Bedoeld voor

Beleidsmakers en specialisten bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs.ing. S.A. Schep (Witteveen+Bos Deventer )
  Cursusdata: 10 april en 8, 15, 22, 29 mei 2018
  Dagindeling: intakemiddag 13:00 - 17:00
  cursusdagen 9:00 - 17:00
  Prijs: € 1.640,00 excl. btw
 • Programma

  Programma onder voorbehoud

  Docenten: Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos), Bob Brederveld (Witteveen+Bos), Maarten Ouboter (Waternet) en Nico Jaarsma (Nico Jaarsma Aquatische Ecologie & Fotografie)

   

  Intakemiddag

  In deze middag krijg je uitleg over de cursus, een introductie op de watersyseemanalyse en vooral ook handreikingen voor de casus die je zelf mee kunt nemen naar de cursus. Om het maximale uit de casus te halen,dien je ter voorbereiding enkele gegevens te verzamelen. Tijdens deze middag stem je met de docent af welke gegevens dit zijn.

   

  Dag 1

  Docenten: Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Bob Brederveld (Witteveen+Bos)

  • Blok 1: Introductie begrippen: systeemanalyse, Ecologische Sleutelfactoren,ecosysteemtoestanden, aanpak van grof naar fijn
  • Blok 2: Vraag- en hypothesevorming en quick scan systeemanalyse aan de hand van eigen casus


  Dag 2

  Docenten: Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos), Bob Brederveld (Witteveen+Bos) en Maarten Ouboter (Waternet)

  • Blok 3: Waterbalans
  • Blok 4: Externe belasting en kritische grens
  • Blok 5: Toepassing PCLake/PCDitch


  Dag 3

  Docenten: Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Nico Jaarsma (Nico Jaarsma Aquatische Ecologie & Fotografie)

  • Blok 6: Waterkwaliteit en ecologische toestand


  Dag 4

  Docenten: Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Nico Jaarsma (Nico Jaarsma Aquatische Ecologie & Fotografie) en Maarten Ouboter (Waternet)

  • Blok 7: Van analyse naar advies
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “De cursus heb ik als zeer nuttig en leuk ervaren, mede door het enthousiasme, kennis en ervaring van de cursusleiders.”
  Cursist van Sweco Nederland BV
  “Zeer leerzaam en een goede presentatie van een enorme hoeveelheid informatie.”
  Cursist van De Aquanoom