Cursus

Aanpak herstel houten paalfunderingen

De cursus gaat in op de funderingsproblematiek die zich voordoet bij houten paalfunderingen (o.a. paalrot), met name bij woonblokken en woningen.

Op het programma staat:

 • de oorzaken en de omvang van de problematiek
 • de verschillende methodes van onderzoek om de omvang en schade te herkennen en te analyseren
 • het beleid op landelijk en lokaal niveau om schade aan funderingen te herstellen.
 • constructieve aspecten, hersteltechnieken, procesbegeleiding en uitvoeringsaspecten
 • preventieve maatregelen en digitale monitoring

Problemen houten paalfundering en funderingsherstel

Door de komst van een fonds duurzaam funderingsherstel kunnen gedupeerde eigenaren in een aantal gemeentes vanaf 2017 geholpen worden. Dit vereist meer kennis bij diverse betrokkenen.

Bedoeld voor

 • professionals in het werkveld van funderingsonderzoek, (proces)begeleiding, beleidsadvisering en uitvoering funderingsherstel
 • personen werkzaam bij diverse overheden die met de problematiek geconfronteerd worden
 • ingenieursbureaus, consultants, procesbureaus, aannemers
 • geinteresseerde gedupeerden

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1: Funderingsproblematiek algemeen

  Houten paal aantasting schimmel en bacterie aantasting
  R. Klaassen, SHR Hout Research

  Delfstoffenwinning en funderingsschade
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Beleid, overheden en financiering algemeen
  D.A. de Jong, KCAF

  Erkenningsregeling funderingsproblematiek
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek. Handboek gemeentes
  D.A. de Jong en KCAF en R. van Workum, Gemeente Schiedam

  Dag 2:     Funderingsonderzoek   

  Funderingsonderzoek: richtlijn 2016, geotechnische aspecten en metingen aan opbouw
  M.J. Profittlich, Fugro Geoservices BV

  Grondwateraspecten
  J. Buma, Deltares

  Oorzaken, omvang, samenhang en impact
  D.A. de Jong, KCAF

  Monitoring, code oranje, satellietmetingen
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Dag 3:       Proces, advies en financiële aspecten

  Procesbegeleiding algemeen, Stappenplan, integrale aspecten, draagvlak
  D.A. de Jong, KCAF

  Kostensoorten en kengetallen, woonlasten en energiebesparing
  D.A. de Jong, KCAF

  Juridische aspecten
  W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer

  Vereniging van eigenaren en funderingsherstel
  R. van Workum, gemeente Schiedam

  Fonds duurzaam funderingsherstel, richtlijnen
  H. Bouwman, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten    

  Dag 4: uitvoerings aspecten herstel

  Constructieve aspecten funderingsherstel
  spreker nog te bevestigen

  Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
  F. van Lier, BVL Bouwadvies BV

  Garanties, schadeafwikkeling, verzekeringen
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Uit de praktijk: innovatieve ontwikkelingen
  F. van Dijk,  Van Dijk Maasland BV

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,5
  “Goede cursus, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond wel het ene onderdeel net iets nuttiger dat het andere, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke interesses.”
  Jessica Sloof (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  “Positief ervaren. Veel interactie en daadwerkelijk gericht op de praktijk.”
  Henk van den Berg (BVL Bouwadvies BV)
  “Voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen of het hebben van discussie. Ook voldoende variatie in het programma. Daarbij was het interessant een case met een werkgroep uit te voeren.”
  Michiel IJskes (ABT BV)
  “De cursus vond ik leuk om te volgen en nuttig als aanvulling op mijn werk. De onderdelen uit de praktijk spraken mij het meest aan en zou ik meer willen aanbevelen.”
  Cursist werkzaam bij de Gemeente Rotterdam