Menu
Cursus
cursussen | Plaxis-doorgronden Print deze pagina

Bouwconstructies beoordelen met Plaxis

Plaxisberekeningen bij het beoordelen van bouwconstructies

Plaxis doorgronden is géén ontwerpcursus. In één dag leert u wel de aspecten die bij het uitvoeren en daarmee ook bij het toetsen van een Plaxis-berekening belangrijk zijn. Ook de daarbij behorende rapportage wordt besproken. Een project met grondkeringen/funderingen als ook een project met grondconstructies vormen de cases.

Het eindige elementenprogramma Plaxis wordt steeds vaker toegepast voor geotechnische berekeningen op het gebied van bouwputten, damwanden, funderingen en grondconstructies. Bij het toetsen van bouwaanvragen ziet u de berekeningen en berekeningsresultaten steeds vaker als onderdeel van de onderbouwing. 

Deze cursus gaat daarom in op hetgeen de aanvrager minimaal moet indienen, hoe de in- en uitvoer er uit moet zien, de wijze van modelleren, welke materiaalmodellen er voor verschillende situaties zijn en welke grondparameters in die modellen worden gebruikt. Vergelijkingen met meer gangbare rekenprogramma’s komen aan bod en u leert voor welke vraagstukken Plaxis níet geschikt is.

NIEUWE EENDAAGSE CURSUS SPECIAAL VOOR CONSTRUCTEURS

Na deze cursus:

  • kent u de basisprincipes van de geotechniek, de toepassingsgebieden van eindige elementenmethode, het onderscheid tussen 2D en 3D en heeft u kennis van het benodigde grond- en laboratoriumonderzoek
  • weet u welke materiaalmodellen en bijbehorende grondparameters bij projecten op het gebied van grondkeringen en funderingen u kunt toepassen, de wijze van modelleren van deze projecten, de gevoeligheid van een dergelijke berekening en kunt u ze vergelijken met andere rekenmethoden
  • kunt u deze aspecten eveneens toepassen voor projecten op het gebied van grondconstructies 

Bedoeld voor

Constructeurs van (o.a.) Bouwtoezicht, Private toezichthouders en van ontwerpbureaus. Ook als interne controle voorafgaand aan het versturen aan BWT.