Maatregelen Corona

15 oktober 2020

Vanwege de gedeeltelijke lockdown die de overheid heeft opgelegd om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, vindt PAOTM het niet langer verantwoord om cursussen op locatie te organiseren. De gezondheid van onze cursisten en docenten staat voorop. Daarom hebben wij besloten vanaf 15 oktober al onze cursussen online voort te zetten, op een enkele uitzondering na. Alleen cursussen waar het niet anders kan, worden nog op locatie uitgevoerd. Op de cursuspagina vind je binnen enkele dagen wat er voor jouw cursus geldt. Momenteel zijn wij in overleg met onze cursusleiders. Deelnemers worden hier spoedig over geïnformeerd.

Online cursussen

Voor online lessen maken wij gebruik van het platform Microsoft Teams. Voor enkele lopende opleidingen werken we met WebEx. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct mondeling of via de chat worden gesteld. Wij hebben inmiddels goede ervaringen met de online cursussen en opleidingen. 

Klassikale cursussen

Voor enkele cursussen is het noodzakelijk dat deze op locatie worden georganiseerd. Dit doen wij conform de RIVM-richtlijnen op 1,5 meter afstand. 

  • Wij werken alleen samen met accommodaties met een corona-protocol en wij zien zelf steekproefsgewijs toe op de naleving hiervan. Voorafgaand aan de cursus krijg je als deelnemer dit protocol toegestuurd.
  • Wij letten op zaken als schoonmaak van algemene ruimtes, looproutes en catering.
  • We werken met groepen met niet meer dan 30 personen, zodat we onderling voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Deelnemers en docenten dragen bij binnenkomst en in de wandelgangen een mondkapje.
  • Deelnemers en docenten met klachten blijven thuis.
  • Deelnemers en docenten blijven thuis wanneer zij de afgelopen 10 dagen in een risicogebied in het buitenland zijn geweest of in contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.
  • Op de foto zie je hoe de huidige klassikale setting eruit ziet.

Wij helpen je graag

Heb je vragen? Neem dan bij voorkeur contact met ons op per e-mail info@paotm.nl of eventueel telefonisch via 015 - 278 46 18.
 

None