Maatregelen Corona

17 januari 2022

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag, 14 januari hierbij een update. Onze opleidingen die gehouden worden voor of op 25 januari kunnen allen klassikaal doorgaan. Alle betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Voor de cursussen en opleidingen die starten na 25 januari zijn wij afhankelijk van het overheidsbeleid en de vertaling hiervan bij de locaties waar wij de opleidingen/cursussen verzorgen. Hiervoor wachten wij de berichtgeving in de volgende corona-persconferentie af. Zodra er meer bekend is, zullen we de deelnemers hierover informeren.

Klassikale cursussen

  • Onze cursussen op locatie worden georganiseerd conform de maatregelen.
  • Wij volgen hierin de regels die de cursuslocatie hanteert:
    • Of een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen
    • en/of 1,5 meter afstand houden
  • Gebruik een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsingen.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.

Geldig coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is te verkrijgen door een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Via www.testenvoortoegang.org kunnen deelnemers zich gratis laten testen. Binnen 2 uur na de test ontvang je de uitslag, deze is 24 uur geldig.

Online cursussen (indien nodig)

Voor online lessen maken wij gebruik van het platform Microsoft Teams. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct mondeling of via de chat worden gesteld. Wij hebben inmiddels goede ervaringen met de online cursussen en opleidingen. 

Wij helpen je graag

Heb je vragen? Neem dan bij voorkeur contact met ons op per e-mail via info@paotm.nl of eventueel telefonisch via 015 - 278 46 18.


Deze richtlijnen zijn bijgesteld naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari 2022.

None