Maatregelen Corona

13 september 2021

Dankzij de verdere versoepelingen omtrent COVID-19 en de toenemende vaccinatiegraad is er steeds meer mogelijk. Wij organiseren onze cursussen vanaf de zomervakantie weer klassikaal. Uiteraard hanteren we daarbij de RIVM-maatregelen zodat je veilig kunt deelnemen.

Klassikale cursussen

 • Onze cursussen op locatie worden georganiseerd conform de maatregelen op 1,5 meter afstand. 
 • Wij werken alleen samen met accommodaties met een corona-protocol en wij zien zelf steekproefsgewijs toe op de naleving hiervan. Voorafgaand aan de cursus krijg je als deelnemer dit protocol toegestuurd.
 • Wij letten op zaken als schoonmaak van algemene ruimtes, looproutes en catering.
 • Deelnemers en docenten met klachten blijven thuis.
 • Deelnemers en docenten blijven thuis wanneer zij de afgelopen 10 dagen in een risicogebied in het buitenland zijn geweest of in contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.
 • Op de foto zie je hoe de huidige klassikale setting eruit ziet.

In de zaal

 • Een mondkapje is niet verplicht.
 • Je hoeft geen zelftest te doen of de CoronaCheck-app te laten zien, het is namelijk goed mogelijk om tijdens de cursus voldoende afstand te houden.  
 • In de zaal houden we te allen tijde 1,5 m afstand.
 • Bij computeroefeningen of groepswerk gebruikt iedereen een eigen laptop. Docenten kijken bij dit soort oefeningen op afstand mee (via MS Teams). Bij werken aan een gezamenlijk document worden deze onderling gedeeld in MS Teams.


Deze richtlijnen worden na iedere beleidsverandering door de Rijksoverheid en/of persconferentie bijgesteld naar de actueel geldende maatregelen.

Online cursussen (indien nodig)

Voor online lessen maken wij gebruik van het platform Microsoft Teams. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct mondeling of via de chat worden gesteld. Wij hebben inmiddels goede ervaringen met de online cursussen en opleidingen. 

Wij helpen je graag

Heb je vragen? Neem dan bij voorkeur contact met ons op per e-mail via info@paotm.nl of eventueel telefonisch via 015 - 278 46 18.
 

None