Maatregelen Corona

Vanaf 1 juni 2020 verzorgen wij weer klassikale cursussen op locatie. Hier lichten wij toe hoe wij dit veilig en verantwoord organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen.

Onze klassikale cursussen voldoen volledig aan de RIVM-maatregelen

  • Wij werken alleen samen met accommodaties met een corona-protocol en wij zien zelf steekproefsgewijs toe op de naleving hiervan. Voorafgaand aan de cursus krijg je als deelnemer dit protocol toegestuurd.
  • Wij letten op zaken als schoonmaak van algemene ruimtes, looproutes en catering.
  • We werken met kleinere groepen dan voorheen, zodat we onderling voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Deelnemers en docenten met klachten blijven thuis.
  • Deelnemers en docenten die de afgelopen twee weken in een risicogebied geweest zijn blijven thuis.
  • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.
  • De eerste klassikale cursussen ‘op afstand’ zijn goed en naar ieders tevredenheid verlopen. Op de foto zie je hoe de huidige klassikale setting eruit ziet.

Online cursusaanbod

Daarnaast hebben we de afgelopen tijd met succes de omslag gemaakt naar online lesgeven. Wij maken daarbij gebruik van het platform Microsoft Teams. Voor enkele lopende opleidingen werken we met WebEx. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct via de chat worden gesteld. Wij hebben dit voorjaar goede ervaringen gehad met de online cursussen en opleidingen. Klassikale cursussen en onderlinge interactie genieten echter nog steeds onze voorkeur én die van onze cursisten, maar we hebben hiermee een goed alternatief.

In het geval van aangescherpte maatregelen (bijvoorbeeld door een tweede corona-golf) zullen wij de cursussen zoveel mogelijk online door laten gaan. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd. 

Hybride lesvorm vanaf september

Vanaf 1 september werken we voor de meeste cursussen met een nieuwe lesvorm: de hybride cursus. Dat is een klassikale cursus op 1,5 meter afstand die je optioneel ook online kunt volgen. Bijvoorbeeld als je vanwege klachten niet naar de cursus kunt komen of recentelijk in een risicogebied geweest bent, jouw organisatie het nog niet toestaat cursussen op locatie te volgen of als je je daar zelf nog niet prettig bij voelt. Zo stellen we iedereen in staan dit najaar gegarandeerd nieuwe kennis op te doen. Op de website vind je voor welke cursussen dit geldt.

Wij helpen je graag

Heb je vragen of geef je de voorkeur aan het online volgen van een cursus? Neem dan contact met ons op via 015 278 46 18 of info@paotm.nl.

 

None